Pintar i tancar la piràmide del davant del Centre Cultural