Renovació del parc infantil dels habitatges de a Colla Vella