Renovació de la zona de jocs de la plaça passeig de l'Estació-Galofré Ollé