Comença la renovació integral de l'enllumenat del Barri Antic

Comença la renovació integral de l'enllumenat del Barri Antic

> S’instal·laran 241 nous punts de llum amb tecnologia led que permetrà doblar els nivells d’il·luminació i aconseguir un important estalvi energètic

Els treballs de modernització integral de l’enllumenat i millores a la xarxa elèctrica a la pràctica totalitat del Barri Antic representaran una inversió de 155.248 euros i aniran a càrrec de l’empresa Instal·lacions Boquet. En total s’instal·laran 241 nous punts de llum a 29 carrers i places del Barri Antic.

La principal millora del projecte és l’augment del nivell d’il·luminació dels carrers que amb el canvi es doblarà. D’aquesta manera, amb la utilització de la tecnologia led dels nous punts de llum, els carrers del Barri Antic estaran il·luminats de mitjana amb 20 lux, el que representa pràcticament el doble que en l’actualitat. S’espera que la millora dels nivells d’il·luminació vagi acompanyada d’un important estalvi energètic, ja que la potència instal·lada serà d’un 80% menys que en l’actualitat.

El projecte contempla la modernització de l’enllumenat als carrers de Sant Francesc, Metges, Santa Úrsula, Enxaneta, General Reding, March Anton, Flavià, Santa Marina, Pouet, Sant Sebastià, Figuereta, dels Bous, plaça de la Fusta, Major, Sant Antoni, Carnisseria, Costa del Puntarró, plaça de les Garrofes, Peixateria, Roser, Forn Nou, Sant Pere, plaça dels Alls, d’en Bosc, Nou, Santa Anna, de la Zeta, d’en Gassó, entorn Museu Casteller i plaça de l’Oli. Entre les millores, a més de la renovació dels punts de llum, destaca també la modernització d’instal·lacions i soterrament de traspassos aeris de cablejat.