Museu de Valls

Museu de Valls

 

 

El Museu romandrà tancat des del dia 8 al 15 d'agost, ambdós inclusius.

museu2

WEB OFICIAL > www.museudevalls.cat
 

El Museu de Valls és una institució que actualment disposa d'un fons de tres col·leccions diferenciades. Acull una important col·lecció d'art català dels últims 120 anys, considerada una de les millors de Catalunya.

A més conté una important col.lecció arqueològica centrada en el món iber disponible per als investigadors. Aquest fons prové, principalment, dels jaciments del forn de Fonstcaldes i del poblat del Vilar de Valls. El Museu també alberga una col·lecció d'etnografia castellera que servirà per nodrir el Museu Casteller de Catalunya.

El Museu de Valls és una institució amb molts anys d'història. Tot i que se'n va començar a parlar l'any 1909, moment en què l'Ajuntament volia crear el Museu d'Art i Antiguitats, no serà fins a la dècada dels anys quaranta que l'Escola del Treball, per encàrrec de l'Ajuntament, començarà a recollir els primers objectes que configuraran el museu. L'any 1949 hi haurà la primera donació d'obres d'art, provinents del llegat de Francesc Blasi Vallespinosa.

L'any 1954 s'inauguren les primeres sales del Museu de Valls a l'edifici del Castell i dos anys després el Dr. Estil·les farà la seva donació formada per més d'un centenar d'obres d'artistes catalans. L'any 1970 el museu va ocupar l'edifici actual, la Casa de Cultura, fet que coincideix amb l'arribada de la importantíssima donació del matrimoni Rodón-Giró, amb més de dues-centes cinquanta obres. Posteriorment les donacions de Cèsar Martinell i Maria Galofré completen la col·lecció del Museu.

L'any 1993, després de diverses obres de remodelació, el Museu s'obre de nou amb totes les seves instal·lacions renovades. L'any 1998 amplia el fons museístic amb el dipòsit realitzat pel prestigiós fotògraf Francesc Català-Roca i l'any 2000 amb el dipòsit de la col·lecció de gravats de Daniel Giralt-Miracle.

 

Horari del Museu de Valls:

Dimarts de 17 a 20 h.

De dimecres a dissabte d'11 a 14 h i de 17 a 20 h.

Diumenges i festius d'11 a 14 h.

Dilluns tancat.

Documentació d'objectes del Museu de Valls

 

cultura

Aquest any, gràcies a la subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, s’han pogut documentar diversos objectes de jaciments de Valls i Vallmoll. Dos a Vallmoll, el Castell i la vil·la romana de les “Les Cavalleries”, i dos de Valls, el conjunt arqueològic del Vilar i el convent del Carme.

Veure mes informació

 

Vallmoll
Entre el maig i l’octubre de 2011 es va portar a terme una intervenció arqueològica al castell de Vallmoll (Alt Camp) que va servir per documentar l’estructura urbanística del monument i la seva evolució històrica en la mesura de lo possible, ja que la potència dels rebaixos arqueològics al subsòl es limitaren a la cota més moderna de les restes de paviments o nivells de circulació sense prioritzar l’exhauriment total de la estratigrafia arqueològica. S’intervingueren en un total de vuit sectors, afectant la totalitat del castell tant en planta baixa com en pisos superiors.

L’inventari dels materials de l’excavació ens ofereix importants troballes d’enrajolats de pisa estannífera decorada amb el motiu d’ossos dels tallers de Manises - Paterna datada el s. XV juntament amb pisa estannífera catalana decorada en blanc i fons blau del s. XVI.

Les ceràmiques vidriades de pisa blava ens ofereixen un ventall cronològic que compren des del darrer quart del s. XIV fins el s. XVIII. Iniciant-se amb les manufactures valencianes (s. XIV – XV) dels tallers de Manises- Paterna a les quals es succeeixen sèries de pisa blava catalana (s. XVI - XVIII). També es constanten produccions de pisa daurada dels tallers de Reus (s. XVI) i produccions de verd - manganès.

Juntament amb aquests materials de la sèrie “de luxe” també s’han localitzat ceràmiques utilitàries relacionades amb serveis de taula més senzills o de cuina, monedes , objectes d’ús personal i materials de ferro relacionats amb el camp o la infraestructura del castell. Finalment, es van extreure elements ornamentals i constructius del propi castell que van ser localitzats dins dels diferents esfondraments de l’estructura.

L'any 2019 ja es va fer una primera campanya de documentació d'aquest jaciment, ara es vol completar. D'altra banda la finalització de l’inventari de l’excavació servirà per completar un treball d’investigació més ampli que s’està portant a terme entorn al castell i a les famílies baronials que l’ocuparen.

Encara a Vallmoll, l’any 1986, unes obres en el desviament de la N-240 al seu pas per aquesta població va descobrir una important vil·la romana que es va anomenar “Les Cavalleries”. Al igual que va succeir amb les obres del Vilar d’aquell mateix any, no hi va haver cap mena de control arqueològic. La Comissió d’Arqueologia del Museu de Valls només va poder salvar els materials que es van trobar en les muntanyes de terra que eren remogudes i acumulades fora de l’obra.

Aquests materials no han estat estudiats mai per la mateixa raó de no contenir registre arqueològic però, atès que la vil·la ha estat estudiada de forma molt precària, creiem que és necessari inventariar-los ja que ens poden donar informació sobre la vil·la i el seu desenvolupament cronològic.

Valls
L’any 1983, dins del marc de les obres de construcció i remodelació de la zona esportiva del Vilar, ens van portar a terme unes excavacions arqueològiques. Malgrat això, els moviments de terres van afectar a una zona més àmplia que la de l’excavació. Per aquesta raó, la Comissió d’Arqueologia va recollir nombrosos materials de les muntanyes de terres remogudes i, concretament, un conjunt de pondera que cal inventariar.

Tres anys més tard l’any 1986 es va localitzar, dins l’àmbit de protecció del jaciment ibèric del Vilar, un abocador de ceràmica. La manca d’un control arqueològic en la descoberta, va obligar a la Comissió d’Arqueologia a tractar de salvar la major quantitat possible de materials ceràmics. Aquests materials foren estudiats molt superficialment atès que no portaven incorporats informacions del registre arqueològic.

Ara es pretén realitzar una revisió a fons de tots aquests materials i tractar de redactar un treball d’investigació que situï aquest abocador inèdit dins del complex arqueològic del Vilar.

II encara l’any 2004, l’empresa CODEX va realitzar un seguiment arqueològic al Vilar d’una
rasa per al subministrament elèctric de mitja tensió dels edificis “Nou Vilar”. Els materials arqueològics d’aquesta intervenció tampoc han estat inventariats pel Museu. Es pretén fer una revisió a fons per tal de formar part d’un treball d’investigació més ampli sobre el jaciment.

Finalment l’any 2006, la mateixa empresa (CODEX) va portar a terme unes excavacions arqueològiques al Convent del Carme de Valls. Els materials apareguts no han estat inventariats pel Museu. Els fragments ceràmics no són gaire abundants encara que s’han localitzat sèries de pisa d’influència del renaixement italià, sèrie de la ditada, pisa daurada i, el més interessant, de ceràmiques de Teruel i Muel. Així mateix, han aparegut restes de guixeries i estucs. Tot plegat molt centrat en el s. XVII i XVIII.

 

Restauracions del Museu de Valls

 

culturaGràcies al suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya durant l'any 2021 s'han pogut realitzar diverses restauracions d'obres. Concretament han estat la Mare de Déu d'Agost de Lluís Bonifàs, Sant Lluís de Gonzaga de Francesc Bonifàs i la imatge de la Mare de Déu de la Candela, d'autor desconegut. Les tres obres van ser realitzades entre la segona meitat del segle XVIII i principis del segle XIX.

De les tres la imatge de la Mare de Déu d'Agost és la que ha comportat una feina més complexa pel seu estat i pel tipus de material (tèxtil). Us presentem les tres peces ja restaurades, dues de les quals dins d'uns mesos es podran veure en la nova presentació del Museu.

 


 

Fons propi del Museu de Valls

museu3

El Museu de Valls conté una important col·lecció formada per més d'un miler de peces entre pintures, majoritàriament, escultures i dibuixos dels més importants artistes del nostre país. Cronològicament la col·lecció arrenca l'any 1875 i arriba fins a l'actualitat. S'inicia l'itinerari artístic amb la pintura del realisme tradicional, on podem veure obres de F. Galofré Oller, Josep Marqués i Baldomer Galofré.

L'Escola d'Olot, el modernisme i el paisatge d'influència impressionista són presents en les obres d'Isidre Nonell, Eliseu Meifrén, Dionís Baixeras, Enric Galwey i Joan Llimona i els seus epígons Ricard Urgell, Íu Pasqual, Francesc Vayreda i Pere Gussinyé, i també Marià Llavanera i Ignasi Mallol.

De la primera avantguarda hi trobem una de les joies del museu, la col·lecció de pintures, escultures i joies de Manolo Hugué. Així mateix trobem diverses peces d'artistes com Olga Sacharoff o Francesc Domingo amb obres, en aquell moment, vinculades a l'avantguarda. Les pintures de Joaquim Sunyer i les escultures d'Enric Casanovas són les més paradigmàtiques del moviment noucentista, així com les obres dels seus continuadors com Pere Pruna i Manuel Humbert.

El museu té una bona representació dels artistes de la postguerra. Dels de la línia més clàssica representada per Josep M. Mallol Suazo, Josep Amat, Rafael Durancamps, Joan Serra o Emili Bosch Roger a la línia més rupturista, com Joan Miró, Antoni Tàpies o Joan Brossa. Artistes com Ramon Rogent, Josep Hurtuna, Josep M. De Sucre, Santi Surós, Apel.les Fenosa, Antoni Cumella, Modest Cuixart, Jordi Mercadé, Josep Guinovart, Marc Aleu o Albert Ràfols Casamada, estan presents al fons del museu.

Tancat per obres d'ampliació El Museu de Valls tanca les seves portes a partir del 14 de desembre de 2020 per procedir a les obres d'ampliació i de remodelació en les seves instal•lacions. Les obres començaran en les properes setmanes i duraran fins ben entrat l'any 2021. Aquestes obres finançades per l'Ajuntament de Valls i la Generalitat de Catalunya permetran donar un millor servei a tots els seus usuaris, una millor conservació del seu fons. A la vegada, permetrà mostrar d'una forma més extensa la seva col•lecció.

museu1Cal destacar també per la seva importància la col·lecció de pintures i joies de Jaume Mercadé i la d'escultures de Josep Busquets. De les últimes generacions el museu té obres de Llimós, Bartolozzi, Xavier Grau, Isao i Frederic Amat; i d'artistes de fora de Catalunya es compta amb una petita representació però important amb obres de Chillida i Palazuelo.

El Museu també té una col.lecció de fotografia amb obres de Francesc Català-Roca, Pere Català Pic, Pere Català Roca, Joaquim Gomis, Colita, Xavier Miserachs, Ramon Massats, Leopoldo Pomés i Oriol Maspons, entre altres.

També conté un fons de més de dos-cents gravats, provinent majoritàriament de la col·lecció particular del crític d’art Daniel Giralt-Miracle, on hi són representats artistes catalans, de l’estat espanyol i de diversos indrets del món.

El fons del museu s'ha nodrit de donacions o dipòsits de mecenes entre els quals  destaquen el Dr. Estil·les, el matrimoni Rodón Giró,  Francesc Blasi Vallespinosa, Maria Galofré, Cèsar Martinell, Francesc Català-Roca o Daniel Giralt-Miracle.

 

També us pot interessar: Capella de Sant Roc

Adreça: Passeig dels Caputxins, 18   -   43800 Valls