Mapa de la Ciutat

Image
Geoportals SIG
(Sistemes d'Informació Geogràfica)
Plataforma pública de
cartografia i visors de
l'Ajuntament de VALLS
Visors temàtics
Guia Ciutadana
Image

El plànol de la Ciutat ens permet fer cerques de carrers i adreces, visualitzar els punts d'interès, consultar la informació de serveis i administració, seguretat, mobilitat,  esports, educació, sanitat o cultura, entre molts d’altres...

POUM
Image

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Valls. Publicat l'11 d'agost de 2021 al DOGC l'acord de conformitat de la Comissió del Territori de Catalunya del text refós del POUM de Valls.

Plànols de descàrrega
Plànol de la Ciutat de Valls pdf
Image
Plànol Centre Històric pdf
Image