Inversió a la depuradora de Valls amb un parc fotovoltaic que farà més sostenible la instal·lació

Inversió a la depuradora de Valls amb un parc fotovoltaic que farà més sostenible la instal·lació

El conseller de Territori i Sostenibilitat ha visitat la depuradora de Valls, on s’instal·larà un parc fotovoltaic amb 250 panells que permetrà cobrir el 20% del consum energètic de la planta, mitjançant una inversió superior als 110.300 euros.

El conseller de Territori i Sostenibilitat ha visitat l'Estació Depuradora de Valls, acompanyat per l’alcaldessa, Dolors Farré, on s’instal·larà un parc solar fotovoltaic amb 250 panells, que permetrà garantir el 20% de les necessitats energètiques de la planta. L’ACA destinarà més de 110.300 euros en els treballs, inclosos en la partida de reposicions i millores, que faran possible la generació de 186.405 kWh/any, reduint així les emissions de CO2 a l’atmosfera.  

Aquesta actuació s’emmarca dins del Programa d’Estalvi i Eficiència Energètica al sanejament de Catalunya, que està desplegant l’ACA des de 2018. Aquesta iniciativa s’està abordant mitjançant tres eixos, consistents en la implantació de parcs fotovoltaics, la producció de biogàs i mesures per potenciar l’eficiència energètica. 

El Pla preveu una inversió global de 159 milions d’euros i fixa ja per a l’any vinent satisfer fins a un 18% de les necessitats energètiques provinents de fonts pròpies renovables (avui és del 14%) i, en el futur, aquesta xifra podria ascendir fins el 78%. 

 

Conseller210430

 

VALLS · 30 D’ABRIL DE 2021