Obert el període per sol·licitar els incentius ambientals amb descomptes del 20 al 50% a la taxa de residus

Obert el període per sol·licitar els incentius ambientals amb descomptes del 20 al 50% a la taxa de residus

> Les sol·licituds per acollir-s'hi es poden presentar fins al 29 de febrer, via telemàtica amb l’aplicació mòbil o bé a través de la Seu Electrònica municipal

>Més informació sobre els incentius ambientals

L'Ajuntament de Valls aplicarà, un any més, incentius ambientals a la taxa de recollida de residus, en una mesura que incorpora descomptes d'entre el 20 i el 50% a la població que realitzi adequadament la separació de les escombraries a casa. Així,aquest 2024 es dona continuïtat a aquest sistema d’incentius, que ha permès situar-se en un 47% de recollida selectiva i amb 1.280 famílies participants al programa.

Les sol·licituds per als descomptes de 2024 es poden presentar fins al 29 de febrer. Erecomana realitzar les sol·licituds via telemàtica i per aquest motiu, per tal d'ampliar els canals online, l'Ajuntament posa en servei novament una aplicació mòbil que servirà per demanar els incentius a la taxa de residus. L'App “Tramit” desenvolupada per la start-up “Tramit Smart App”, una eina que permet efectuar tràmits amb l'administració d'una manera senzilla i segura.

Així, fins al 29 de febrer, amb l'App es podrà efectuar de manera molt intuïtiva, còmodament des del mateix mòbil i en qualsevol moment tot el tràmit per sol·licitar els descomptes de la taxa d'escombraries i presentar-lo automàticament a l'Ajuntament. La ciutadania pot tramitar-ho tot des de l'App, des d'introduir les seves dades personals, penjar les fotografies amb els cubells de selectiva que acrediten que recicla a casa i firmar la sol·licitud de manera segura via IdCat Mòbil de la Generalitat.

A més de l’App, el tràmit també es pot realitzar a través de la Seu Electrònica amb totes les garanties de seguretat en la tramitació. D'altra banda, tot i que es recomanen els canals telemàtics, el tràmit també es podrà efectuar de manera presencial, sol·licitant cita prèvia des de la web municipal https://citaprevia.valls.cat on s'ha d'especificar que es vol demanar hora per tramitar la reducció de la taxa de residus.

 Created with GIMP

Bons resultats derivats dels incentius ambientals

El nou període per sol·licitar els incentius ambientals que s'obre durant aquest mes de febrer arriba després del balanç dels anys anteriors. Així, l'any passat Valls va recollir de forma selectiva el47% dels residus. La dada més destacable és que s’ha aconseguit reduir en un 4’5 % la fracció resta (que es porta a incinerar i que, per tant, no es recicla). Això representa haver deixat d’incinerar més de 300 tones de residus.

La millora de la recollida selectiva s'ha produït principalment en el paper/cartró, que ha crescut un 2,8%. També hi ha hagut increments importants en la recollida de roba i calçat, així com en l’oli de cuina usatTambé és destacable el fet la generació de residus per capita s’ha reduït un 6%, fins a 1,33 Kg/habitant i dia. 

Per tot això, des de l'Ajuntament es recorda la necessitat de seguir reduir el volum de residus que es produeixen i a la vegada incrementar el nivell de recollida selectiva fins assolir com a mínim el 55%, objectiu que la normativa europea fixa per a l’any 2025. A més, el consistori ressalta que no tan sols ha de créixer en quantitat la recollida selectiva sinó que ho ha de fer també en qualitat. Per assolir-ho és imprescindible la participació de totes les llars, entitats, comerços i indústries de la ciutat. Per això, aquest 2024 s'intensificaran les campanyes informatives per fomentar la recollida selectiva de les diferents fraccions.

 

Tipus d’incentius

Els descomptes a la taxa de residus tenen diferents modalitats. En concret, per als propietaris d’habitatges o masies en sòl rústic s’estableixen tres nivells, amb incentius ambientals diferents segons el grau amb que es realitzi la recollida selectiva. Així, per realitzar a casa la selectiva de les fraccions d’orgànica, paper-cartró, envasos lleugers, vidre, i resta s’estableix un incentiu ambiental de Nivell 1 amb una taxa de 103,20 euros, amb una reducció del 20%. En el Nivell 2 es contempla que, a més de realitzar la selectiva de les cinc fraccions, s’utilitzi de manera freqüent el Punt Net de Valls (la deixalleria municipal), amb una taxa de 77,40 euros, amb un 40% de descompte. Per últim, per als que compleixin els requisits del nivells 1 i 2, s’estableix a més el Nivell 3 en el cas que es faci autocompostatge de l’orgànica (restes de cuina i jardí), amb una taxa de 64,50 euros, el que representa reduir el rebut de la brossa a la meitat.

 

Procediment per acollir-se als nous incentius ambientals

Per poder acollir-se a les tarifes d’incentius ambientals de Nivell 1, 2 i 3 cal formalitzar la sol·licitud entre l’1 i el 29 de febrer. Amb la instància, el ciutadà fa una declaració de responsabilitat que en aquell domicili es fa la recollida selectiva, justificant-ho amb fotografies de l’espai de casa seva on té els cubells per a les fraccions orgànica, paper-cartró, envasos lleugers, vidre i resta. A més, amb la formalització, s’autoritza també que l’Ajuntament pugui realitzar inspeccions a casa del sol·licitant, en un controls que seran aleatoris entre tots els que ho demanin. La població que sol·liciti el Nivell 2 per ús freqüent de la deixalleria no han de presentar els certificats d’aportació de la deixalleria, ja que aquests ja consten als sistemes informàtics de l’ajuntament. Pel que fa al Nivell 3, adreçat als ciutadans que realitzin autocompostatge de l’orgànica, caldrà aportar imatges del compostador en funcionament.

 

Incentius ambientals per a comerços, bars i restaurants

Els incentius a la taxa d’escombraries no es limiten a la taxa domiciliària, sinó que s’estenen a altres apartats. Així, en el cas del comerç al detall del sector de l'alimentació o també bars i restaurants que generin residus de matèria orgànica, s’introdueix un incentiu ambiental amb una reducció del 30% per als que participen en un sistema de prevenció del malbaratament alimentari. Així, si el comerç aporta un conveni en el que dona excedents alimentaris a entitats de caràcter social, la taxa també serà un 30% més baixa.

 

VALLS · 13 DE FEBRER DE 2024