La Xarxa de Cultura obre una nova convocatòria d’ajuts al teixit cultural

La Xarxa de Cultura obre una nova convocatòria d’ajuts al teixit cultural

La línia té per objectiu donar suport a les associacions i activitats que integren i fan possible la vida cultural a la ciutat de Valls

> S’hi poden acollir les activitats de les entitats que s'han desenvolupat o es desenvoluparan entre el 15 de novembre del 2020 i el 14 de novembre del 2021

> La dotació total de la convocatòria és de 15.300 €

Des d’avui divendres i fins al 15 d’octubre és oberta la convocatòria d’ajuts al teixit cultural, una línia de la Xarxa de Cultura de l’Ajuntament de Valls, en suport a les associacions que integren el teixit cultural de la ciutat, per tal de promoure l’activitat cultural de Valls i envigorir aquest sector. Poden acollir-se als ajuts les associacions sense afany de lucre i amb objectius culturals que formin part del Consell de Cultura de Valls i que no estiguin incurses en cap dels supòsits previstos en l'article 13 de la llei de subvencions.

Les activitats subvencionables han de tenir lloc al terme municipal de Valls o fora d’aquest, només si es considera imprescindible per a la projecció de la ciutat o per la naturalesa de l’activitat. L’activitat subvencionada serà la realitzada durant el període de l'15 de novembre del 2020 al 14 de novembre del 2021 i l'ajut consisteix en una aportació econòmica, atorgada en règim de concurrència competitiva.

En la valoració de projectes es tindran en compte l'adequació del mateix a les necessitats culturals de la ciutat, la col·laboració de l'entitat en les activitats festives i esdeveniments culturals i populars de la ciutat, l’ús de la cultura com a element de cohesió social i de dinamització comunitària, l’impacte de les activitats, la interrelació i cooperació entre el teixit associatiu de Valls, el caràcter innovador del projecte o l'esforç de les entitats en trobar vies de finançament per les seves activitats que complementin els ajuts públics, entre d’altres.

Per a poder presentar-se a la convocatòria cal presentar instància adreçada a la Xarxa de Cultura de Valls, un projecte que inclogui les dades de l'entitat, projecte de l'activitat, i memòria econòmica de les activitats subvencionables, declaració d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de Valls, estatuts de l’entitat qui presenta la sol·licitud, fotocòpia compulsada o validada del DNI del president i del NIF de l’entitat que presenta la sol·licitud, i full de transferència bancària, signat i segellat per l’entitat bancària corresponent.

La documentació es presentarà al registre de les dependències de la Xarxa de Cultura de Valls (3a planta de la Biblioteca Carles Cardó, plaça Pilar Prim), presentant una instància per cada projecte d'activitat. Per qualsevol dubte o consulta els usuaris es poden adreçar al telèfon 977 636 003 o al correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Descarregar bases

VALLS · 17 DE SETEMBRE DE 2021