Gairebé 1.350 famílies sol·liciten els incentius ambientals, amb descomptes del 20 al 50% a la taxa de residus

Gairebé 1.350 famílies sol·liciten els incentius ambientals, amb descomptes del 20 al 50% a la taxa de residus

Creix un 2,1% el nombre de famílies que sol·liciten els descomptes fiscals per realitzar adequadament la recollida selectiva

> Les sol·licituds telemàtiques passen del 43% al 60% en un any gràcies a la potenciació dels canals telemàtics de la Seu Electrònica i l’App Tramit

> La recollida selectiva augmenta respecte l’any passat i se situa en un màxim històric del 47,5%

Per tercer any consecutiu, l'Ajuntament de Valls aplica incentius ambientals a la taxa de recollida de residus, amb una mesura pionera que aplica descomptes d'entre el 20 i el 50% als ciutadans que realitzin adequadament la separació dels residus a casa, utilitzin la deixalleria de forma habitual o facin autocompostatge de les restes orgàniques. Durant el mes de febrer, període obert per sol·licitar el descompte, 1.346 famílies han presentat la sol·licitud, el que representa un increment del 2,1 % respecte a l’any passat.

Segons les dades encara provisionals, el descompte de Nivell 1, és a dir, per fer la recollida selectiva a casa, ha estat sol·licitat pel 21% de les famílies. Amb aquest descompte es passarà a pagar 103,20 € (20% de descompte), en comptes de la tarifa bàsica de 129 €.

La major part de les sol·licituds rebudes (74%) corresponen a l’incentiu ambiental de Nivell 2, és aquell per ús habitual de la deixalleria. En aquest cas, a la ciutadania els correspondrà pagar una taxa de 77,40 euros (40% de descompte).

Per últim, els habitatges que compleixen els requisits de nivell 1 i 2 també poden demanar el descompte de Nivell 3 (per fer autocompostatge de les restes orgàniques). Un 5% de les sol·licituds corresponen a aquest nivell, i passaran a pagar 64,50 € (50% de descompte).

Tramitació telemàtica

La presentació telemàtica de les sol·licituds ha augmentat de forma important, ja que aquest 2022 s'han presentat telemàticament 800 sol·licituds, un 59,4% del total (mentre que l’any 2021 van representar el 43,2%). Per tant, s'ha aconseguit l'objectiu d’augmentar les opcions per als ciutadans d’efectuar la tramitació a distància i de manera segura, en especial per la situació sanitària derivada de la Covid-19, i a la vegada  evitar desplaçaments innecessaris a les oficines municipals. Respecte l’any anterior s’ha aconseguit reduir en 200 el número de persones ateses presencialment, fet que ha permès destinar més recursos a l’atenció presencial d’altres tràmits.

Des de l’Ajuntament de Valls s’ha prioritzat realitzar les sol·licituds via telemàtica i per aquest motiu, per tal d'ampliar els canals online, el consistori ha posat en servei per segon any una aplicació mòbil que serveix per demanar els incentius a la taxa de residus. L'App “Tramit” desenvolupada per la start-up “Tramit Smart App” va entrar en funcionament de manera pionera l’any passat a Valls com una nova eina que permet efectuar tràmits amb l'administració d'una manera senzilla i segura. Així, amb l’adaptació tecnològica realitzada per part del consistori vallenc, s’ha aconseguit una màxima agilitat en els tràmits. Aquesta millora va ser subvencionada per l'Agència de Residus de Catalunya.

També cal destacar que enguany, a més de digitalitzar al moment les sol·licituds presentades presencialment per la població interessada a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, ja no ha sigut necessari presentar els certificats de les aportacions fetes a la deixalleria ja que gràcies a una subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya els certificats generats queden emmagatzemats automàticament en format digital als servidors informàtics de l’ajuntament. Aquesta millora, a més de facilitar el tràmit a la ciutadania i reduir la càrrega de feina a l’OAC, també permet agilitzar la tasca de revisió d’aquests expedients. 

D’aquesta manera s’ha aconseguit agilitzar tot el tràmit en general i en part ha sigut gràcies a l’adaptació tecnològica que ha gestionat l’Ajuntament de Valls assolint així l’objectiu 

En aquest mateix àmbit, de forma paral·lela a la revisió dels expedients també s’estan realitzant diverses inspeccions aleatòries a habitatges sol·licitants. L’objectiu d’aquestes inspeccions és principalment informar i corregir possibles errors en la separació dels residus, i per altra banda, detectar possibles fraus en les sol·licituds.

El sistema de descomptes a la taxa de residus segueix associat a una millora de resultats

Durant l’any 2021 s’ha confirmat l’efecte positiu de l'aplicació d’aquests incentius ambientals, ja que es va assolir una recollida selectiva del 47,5% dels residus, el que representa un nou màxim històric i un increment del 3,9% respecte 2020. La millora es va notar principalment en la recollida selectiva a la deixalleria (que va créixer un 15%) i en la recollida de la matèria orgànica (que va augmentar un 1,7%). A més, s'ha aconseguit reduir la fracció resta que es porta a incinerar i que, per tant no es recicla, en prop d'un 2’5%. 

Amb aquest sistema innovador es vol seguir conscienciant la població sobre la necessitat de reduir el volum de residus, augmentar els índexs de reciclatge i minimitzar la incineració de residus, tot premiant amb descomptes a la taxa de residus els ciutadans que contribueixen a fer una ciutat ambientalment més sostenible tot separant els residus a les seves llars.

Des de l'Ajuntament es destaca la necessitat de continuar reduint el volum de residus que es produeixen i a la vegada incrementar la recollida selectiva fins superar el 55% de reciclatge, objectiu fixat per la normativa europea per al 2025. A més, el consistori ressalta que no tan sols ha de créixer en quantitat la recollida selectiva sinó que ho ha de fer també en qualitat. Per això, s'intensificaran durant l'any les campanyes informatives per fomentar que als contenidors se separin de forma correcta i es dipositin al contenidor corresponent (orgànica, envasos lleugers, paper/cartró, vidre i resta). 

 

VALLS · 29 DE MARÇ DE 2022