Valls baixa la pressió fiscal com a mesura de suport a les famílies davant l’escalada de preus

Valls baixa la pressió fiscal com a mesura de suport a les famílies davant l’escalada de preus

> La proposta d’ordenances per a 2023 contempla eliminar el rebut de les escombraries que es cobrava a prop de 7.000 places d’aparcaments particulars i prolonga tot el 2023 la gratuïtat de les terrasses

> L’Ajuntament congela a més la resta d’ordenances per tercer any consecutiu, inclòs l’IBI que no es modifica des de l’any 2021 tot i la inflació acumulada del 14%

220922Ordenances

L’Ajuntament de Valls reduirà la pressió fiscal l’any 2023, segons la proposta d’ordenances fiscals, taxes i preus públics que el ple municipal debatrà per a la seva aprovació inicial en la sessió del proper dilluns. D’aquesta manera, no tan sols es congelaran per tercer any consecutiu els tipus impositius sinó que s’eliminarà la taxa d’escombraries que s’aplica als aparcaments particulars, es continuarà subvencionant un any més l’ocupació de via pública a les terrasses de bars i restaurants i es bonificarà l’Impost de Béns Immobles per habitatge cooperatiu i social al centre històric.

La reducció de la pressió fiscal té com objectiu donar resposta a l’escalada de la inflació i és una mesura de suport a les famílies i ciutadania davant l’actual situació econòmica marcada per l’augment generalitzat de preus en productes bàsics d’alimentació i subministraments energètics, entre d’altres. En aquest sentit, la capacitat econòmica de l’Ajuntament permet en aquests moments reduir la fiscalitat i continuar reforçant els serveis municipals a la població, tot i l’increment generalitzat dels preus, amb l’objectiu de revertir-ho amb una menor pressió fiscal que contribueixi a minorar l’impacte sobre persones i famílies. Així, a més, es mantenen la totalitat d’ajudes a famílies i col·lectius vulnerables previstos en les diferents ordenances i taxes.

La proposta d’ordenances contempla l’eliminació de la taxa de residus que es cobrava per aparcaments de particulars. Aquesta mesura suposarà deixar de cobrar prop de 6.900 rebuts, el que representarà un estalvi per al contribuent d’entre 6 i 32 euros segons la tipologia de l’aparcament. A més, s’ha previst subvencionar, per tercer any consecutiu, la taxa d’ocupació de via pública de terrasses de bars i restaurants. Aquesta mesura, que es va començar a aplicar l’any 2020 a causa de la pandèmia pels tancaments i restriccions d’activitat, s’allargarà tot l’any 2023 amb l’objectiu de mantenir les línies de suport al sector de la restauració.

L’altre canvi important és la bonificació del 95% de l’Impost de Béns Immobles per a tots els habitatges impulsats per iniciatives cooperativistes amb finalitats socials que es construeixin a l’àmbit del centre històric. D’aquesta manera, l’Ajuntament fa un pas més en l’impuls de la creació d’habitatges al nucli antic, ja que la mesura s’afegeix a la bonificació de l’impost de construccions i obres i a les diferents línies de subvenció per a la rehabilitació.

A més d’aquest conjunt de mesures de reducció de la pressió fiscal, tots els tipus i gravàmens es congelen per tercer any consecutiu. Així, tot i la inflació acumulada en els últims dos anys (actualment del 14,4%) l’Ajuntament manté congelat tots els impostos i taxes, inclòs l’impost de béns immobles, el més important de les ordenances municipals. La decisió de l’Ajuntament de no aplicar els increments de l’IPC via impositiva als ciutadans ha suposat deixar d’ingressar més d’1,8 milions d’euros, només en IBI en els últims dos exercicis.

Pel que fa a l’impost de vehicles de tracció mecànica, no només es congela com la resta d’ordenances, sinó que s’ha introduït com a bonificació del 100% per aquells vehicles de més de 30 anys d’antiguitat i que, sense disposar de matrícula històrica, estan en bon estat de conservació i han superat la revisió de la Generalitat de l’impost de CO2.

La proposta d’ordenances fiscals per al 2023, que ha estat presentada a tots els grups polítics a la comissió informativa municipal d’Hisenda, es debatrà en la sessió plenària del proper dilluns per a la seva aprovació inicial i l’inici de la tramitació d’exposició pública. L’Ajuntament ha iniciat, a la vegada, els treballs d’elaboració del pressupost municipal amb l’objectiu d’aprovar-lo aquesta tardor. 

 

VALLS · 22 DE SETEMBRE DE 2022