Campanya "Recicloli. A la pica ni una mica" de foment de la recollida selectiva d'oli de cuina usat als barris de Valls

Campanya "Recicloli. A la pica ni una mica" de foment de la recollida selectiva d'oli de cuina usat als barris de Valls

> El punt informatiu recorre els barris de l’Alt Camp, Habitatges de la Colla Vella, Fraternal, Albada, la Candela, Pisos de Clols i Bon Sol.

> La campanya vol conscienciar sobre la necessitat de fer la separació d’aquest residu i portar-lo als contenidors de color taronja que hi ha a la ciutat o bé a la deixalleria.

> Amb la instal·lació dels nous contenidors les xifres d’oli recollit s’han doblat.

Aquesta mes de setembre s'ha iniciat amb èxit una campanya informativa sobre la recollida de l'oli de cuina usat amb l’objectiu d’arribar a diversos barris de Valls. Els primers barris on s'ha instal·lat un punt informatiu durant uns dies han sigut el Grup de l'Alt Camp i els Habitatges de la Colla Vella, on s'han distribuït als veïns embuts i bidons per poder fer la separació de l'oli a casa.

220928campanyaolialsbarris

Els resultats de la campanya són bons, ja que s'han pogut distribuir més de 40 bidons i 34 embuts destinats a separar l'oli de cuina usat. També des de Picamoixons s’ha fet campanya des de les dependències municipals. Actualment ja s’han instal·lat 5 contenidors, fàcilment identificables pel seu color taronja, situats a prop de punts d’interès: 

 

- Barri del Fornàs : Passeig Tarradellas i plaça President Companys

- C/Vallvera-plaça de la Creu

- C/Cor de Maria – Aparcament de l’Escorxador

- Aparcament Hort del Carme -plaça del Carme 

- Picamoixons: C/Sant Salvador

Properament instal·laran 6 contenidors, per tal d’apropar la recollida als ciutadans, incrementar les quantitats recollides i assolir els objectius. Les noves ubicacions previstes són les següents: 

- Barri Alt Camp : C/Alt Camp i /Camí del Bosc

- C/ Josep M. Casas Homs 

- C/ Francesc Català i Roca (zona estació d’autobusos)

- C/ Prat de la Riba (zona poliesportiu Joana Ballart)

- Grup Alt camp : C/Oller i Rabassa.

- C/Eladi Homs , davant la zona comercial 

 

Els olis vegetals són un producte molt utilitzat a les cuines, principalment el d’oliva, de gira-sol i d'altres llavors. Quan esdevé residu cal tenir cura ja que pot provocar contaminació al medi aquàtic, problemes al clavegueram i dificultats de funcionament a les depuradores. A més, és un residu que es pot valoritzar obtenint nous productes, principalment biodièsel. Segons dades de l’«Estudi de generació de residu d’oli vegetal a Catalunya i establiment d’objectius de recollida selectiva» realitzat l'any 2021 a Catalunya s’estima una generació de 2’5 L/persona·any (2’25 Kg/persona·any). En conseqüència, la generació estimada el 2021 a Valls va ser de 56.734 Kg, dels quals es van recollir 5.613 Kg (el 10% del total), percentatge similar a la de molts altres municipis catalans. No obstant, la normativa europea planteja com a objectiu assolir el 30% de recollida selectiva l’any 2025. Això implica arribar a recollir 17.000 Kg.

En canvi, en base a la informació dels estudis, també la recollida dels olis vegetals d’origen industrial i comercial (bars, restaurants i altres productors en majors quantitats) ja està assolint uns percentatges de recollida molt elevats. Per això cal centrar l'estratègia en la recollida de l’oli vegetal produït a les llars, i per aquest motiu l'ajuntament augmentarà els propers dies el nombre dels característics contenidors de color carbassa, i seguirà fent campanya perquè s'utilitzin aquests contenidors i/o es vagi a la deixalleria a dipositar aquest residu amb la finalitat de fer-ne una gestió correcta.

 

Els resultats obtinguts fins ara

Abans de la instal·lació als carrers dels contenidors de color taronja, a Valls es recollia una mitjana de 300-400 Kg d’oli mensuals, principalment a través de la deixalleria. Com s’observa al següent gràfic, amb la instal·lació dels nous contenidors les xifres d’olis recollit s’ha doblat, assolint mitjanes mensuals d’uns 600 Kg.

VALLS ·28 DE SETEMBRE DE 2022