Generated with MOOJ Proforms Version 1.5
El Comerç de Valls s'ho val!
 

Establiments que es poden adherir a la promoció

Hi poden participar tots els comerços de la ciutat de Valls que venguin productes i/o serveis, a excepció dels grans establiments comercials (aquells amb una superfície de venda igual o superior als 1.300 m2), i els supermercats.

També hi poden participar els establiments de restauració (cafeteries, bars i restaurants).

Aquesta campanya no suposa cap cost per al comerciant i està oberta a totes les activitats comercials.

 

*Informació requerida

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritzo que les dades personals facilitades siguin incorporades a un fitxer denominat «Comerç i Turisme», responsabilitat de l’Ajuntament de Valls, i seu social a Plaça del Blat nº1, 43800 Valls (Tarragona) La finalitat d’aquest tractament és la de poder mantenir-lo informat sobre les accions relacionades amb el Comerç i Turismet des de l’Ajuntament. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat per a la que es van captar. En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament, o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions s’hauran de fer presencialment a la Plaça del Blat núm. 1, 43800 Valls (Tarragona) o bé per correu electrònic a comerc@valls.cat Se l’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera adient, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades a dpd@valls.cat Autoritzo l’Ajuntament de Valls a l’enviament, incloent per mitjans electrònics, d’informació sobre accions relacionades amb el Comerç i Turisme impulsades des del propi Ajuntament.