Call Jueu

Call Jueu

Call Jueu

Al mig del centre històric de Valls, a l'espai que ocupava la Vila closa, a prop de l'església arxiprestal de Sant Joan, es troba l'antic barri on van viure els jueus durant la seva estança a la ciutat, entre els segles XIII i XV. Aquest barri, situat on actualment es troben els carrers dels Jueus i del Call, conserva l'estructura urbana original. Es creu que, a l'alçada de l'actual número 18 del carrer dels jueus, s'ubicava la sinagoga, i al carrer dels jueus fent cantonada amb el carrer de l'església, es troba la casa on hi va ser l'antic Estudi.