Vallsgenera impulsa un programa de formació ocupacional adreçat a 54 joves

Vallsgenera impulsa un programa de formació ocupacional adreçat a 54 joves

Aquest dimecres s'ha presentat a IMDL Vallsgenera el programa de formació ocupacional Joves per Ocupació, un programa innovador de suport a l´experiència pràctica de persones joves desocupades entre 16 i 25 anys, que combina accions d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació en un ofici i adquisició d’experiència professional en empreses. Aquest programa té com objectiu facilitar la inserció laboral a les empreses dels joves i, a la vegada, fomentar el seu retorn al sistema educatiu.

El programa està subvencionat pel Servei d' Ocupació de Catalunya amb 248.400 euros i tindrà una durada de 15 mesos. Així, es preveu que el programa s´iniciï el dia 23 de desembre del 2016 i finalitzi el 31 de març del 2018.

Previ a l´inici del programa es realitzarà una selecció dels 54 joves que hi participaran i s’iniciarà la formació professionalitzadora en una de les 5 especialitats formatives que té el programa amb una durada de 300 hores lectives. Vallsgenera ha sol·licitat per al programa Joves per Ocupació 2016 les especialitats formatives d’auxiliar de cuina (11 joves), auxiliar mecànic de vehicles (12), auxiliar electricista de manteniment (11), auxiliar de comerç (12) i serveis auxiliars de perruqueria (8). El programa també inclou un període de pràctiques no laborals en empreses de 80 hores i posteriorment existeix la possibilitat d’aconseguir un contracte laboral de 6 mesos subvencionat per a les empreses contractants.

Els requisits per a les persones destinatàries i participants del programa són els següents: persones desocupades entre 16 i 25 anys i menors de 30 anys en cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%; no disposar del graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i, en el cas de disposar del títol de Graduat d’ESO, no haver continuat amb els estudis postobligatoris; estar inscrit en l´oficina de treball com a demandant d´ocupació no ocupat i al Registre d’informació de Garantia Juvenil, no estar participant en cap activitat d´educació ni formació i complir tots els requisits legals per poder formalitzar un contracte en el moment de la seva signatura.