Principals acords de Junta de Govern

Principals acords de Junta de Govern

- Adjudicació del contracte d’obres de la segona fase de pavimentació del C/Licoristes. La Junta de Govern ha aprovat adjudicar per un import de 99.752 euros IVA inclòs a l’empresa Excavacions Carbonell la segona fase de les obres d’asfaltatge del carrer Licoristes, una de les vies principals del Polígon Industrial. D’aquesta manera, es completarà l’asfaltatge de la totalitat del carrer, després que el passat mes de febrer es pavimentés prop de la meitat de la via, amb una inversió aleshores de 87.000 euros. L’any passat, l’Ajuntament ja va pavimentar el carrer Artesans, una altra de les principals vies del Polígon Industrial, destinant-hi 172.000 euros.

- Suspensió de llicències clubs socials de consumidors de cànnabis. La Junta de Govern ha aprovat suspendre la tramitació i concessió de llicències urbanístiques, ambientals i recreatives, així com altres llicències municipals connexes, per a la instal·lació o ampliació d’associacions o clubs socials de consumidors de cànnabis. L’Ajuntament ha procedit a la suspensió amb la finalitat d’estudiar les condicions urbanístiques i administratives relacionades amb aquest tipus d’activitats i determinar si aquesta regulació s’ha de dur a terme mitjançant planejament o bé sobre una ordenança específica sobre aquesta matèria. La suspensió és per un període d’un any, encara que pot ser de més de dos anys en els supòsits d’aprovació inicial via instrument de planejament.

- Estudi tècnic sobre la recollida de residus i neteja. La Junta ha aprovat contractar a l’Institut Cerdà per un import de 18.137 euros IVA inclòs la redacció d’un estudi tècnic per a la definició dels escenaris de futur dels serveis de recollida de residus i neteja viària. Així, aquest estudi, a més d’analitzar les característiques i funcionament actuals dels serveis, haurà d’establir les noves necessitats en matèria de recollida de residus i neteja, així com les diferents alternatives.

- Connexió pou a Fontscaldes. La Junta de Govern ha aprovat la memòria valorada, per un import de 31.993 euros IVA inclòs, per executar la interconnexió d’un pou privat amb la xarxa d’impulsió d’aigua a Fontscaldes.

VALLS · 2 D'OCTUBRE DE 2019