L’Obra Social “la Caixa” col·labora amb els programes socials d'infància, violència de gènere i, com a novetat, la prevenció de riscos en drogodependències

L’Obra Social “la Caixa” col·labora amb els programes socials d'infància, violència de gènere i, com a novetat, la prevenció de riscos en drogodependències

> El conveni amb l'Ajuntament preveu que l’entitat aporti 20.000 euros

L’Obra Social “la Caixa” ha ampliat els convenis de col·laboració amb la regidoria d’Afers Socials de l’Ajuntament amb el nou programa per la prevenció i minimització de riscos en l’àmbit de les drogodependències. El director d’Institucions a Catalunya de CaixaBank, Joaquim Macià, i l’alcaldessa de Valls, Dolors Farré, han signat el conveni anual acompanyats pel regidor d’Acció Comunitària, Participació i Igualtat, Jordi Cartanyà, la regidora d’Afers Socials, Teresa Rull, i el director d’Institucions a Tarragona de l’entitat, Alexis Gómez.

El conveni estableix una col·laboració de L’Obra Social “la Caixa” amb 20.000 euros per al finançament de diversos serveis municipals d’atenció social. El programa en l’àmbit de la prevenció de les drogodependències és la principal novetat del conveni. Aquest programa s’ha dissenyat com un projecte integral d’abordatge preventiu i d’intervenció en el consum de drogues amb un pla de treball que inclou protocol·litzar i promoure el treball conjunt de diferents agents, a més d’impulsar activitats preventives i de sensibilització per arribar a tota la població. El projecte preveu abordar la problemàtica a través del treball de carrer i l’acció comunitària amb la participació dels diferents serveis de referència en els àmbits socials i de salut, entre d’altres.

La col·laboració de l’Obra Social “la Caixa” s’estén també a altres programes socials com el projecte “Cap infant sense dinar”. Aquest pla té com objectiu garantir les necessitats nutricionals dels infants en situacions de vulnerabilitat, tant als col·legis a través del menjador escolar com durant el període de vacances, garantint aliments a la casa de les mateixes famílies. Aquest programa està adreçat a famílies amb problemes econòmics per garantir una correcta alimentació dels seus fills i a la vegada pretén implicar i responsabilitzar als pares amb el procés de creixença.

Finalment, el conveni també inclou la col·laboració amb el programa Habitatge Segur per a casos de violència de gènere. D’aquesta manera, el programa estableix un circuit d’actuacions i atenció a les víctimes i la possibilitat d’estada en un habitatge per aquelles dones que pateixen violència de gènere. El programa inclou, a més de facilitar un habitatge d’estada limitada, garantir l’adient cobertura de les necessitats bàsiques d’alimentació, higiene i vestit de les dones i els seus fills, l’escolarització dels infants i facilitar l’accés a la xarxa de suport terapèutic i legal.

VALLS · 18 DE NOVEMBRE DE 2019