Adjudicació de les obres de reforma del passeig Tarradellas del Fornàs

Adjudicació de les obres de reforma del passeig Tarradellas del Fornàs

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Valls ha aprovat l'adjudicació de les obres de millora urbanística de la rambla central d'un tram del Passeig Tarradellas del barri del Fornàs a l'empresa Construcciones y Transportes Albalate per un import de 96.815 euros IVA inclòs. En concret, es tracta del tram de passeig que va entre els carrers 5 de 8 i 3 de 9.

Aquest obra, dividida en fases, forma part del projecte d'urbanització integral de tot el passeig que representarà, quan es completi, una inversió de 239.000 euros IVA inclòs. La proposta tècnica vol generar un passeig més amable i agradable per aquesta avinguda de gairebé mig quilòmetre, la via urbana de més llarga i ampla del barri. Així, a tot el passeig s’hi plantarà nou arbrat que, tant per la col·locació com pel tipus d’arbre, assegurarà que a la zona central estigui protegida del sol, sobretot durant els mesos d’estiu, una de les principals demandes dels veïns del Fornàs.

L’arbrat actual que hi ha al passeig President Tarradellas no és l’adequat a la zona, ja que en la seva majoria són espècies de ribera que requereixen molta aigua i substrat. Per aquest motiu, els arbres actuals, alguns d’ells malalts o bé de dimensions insuficients, no asseguren l’ombra al passeig. A la vegada, també es reformaran les diferents puntes de la rambla, en concret enjardinant i creant zones verdes a les diferents cruïlles del passeig, en una millora de l’espai urbà dissenyat per fer més agradable aquesta important via del barri del Fornàs. Un dels punts que es vol resoldre en el projecte és la delimitació de les zones actuals de sauló.

El pendent del passeig provoca que, en episodis de pluja o de vent, l’arena desaparegui i es formin escorrenties i clots en diversos punts de la rambla central. Així, el projecte, tot i mantenir zones de terra, les delimita i, a més, crea noves àrees amb paviment colat o foradat que permet el creixement de gespa. Un altre dels punts de millora són els passos de vianants que uneixen la rambla central amb els laterals del passeig Tarradellas. Tots s’adaptaran a normativa, en primer lloc, fent-los a nivell i eliminant barreres arquitectòniques, però també s’hi instal·larà paviment amb una rugositat diferenciada per indicar a persones invidents que es troben a prop d’un pas de vianants.

La reforma de la rambla central del Passeig president Tarradellas té un cost total de 103.027,93 euros i la Diputació de Tarragona subvenciona un import de 100.000 euros.