Principals acords de Junta de Govern

Principals acords de Junta de Govern

- Modificació puntual planejament per escala de bombers Museu Casteller. La Junta de Govern ha aprovat de manera inicial la modificació puntual del Pla de Millora Urbana del Centre Històric en l’àmbit del carrer dels Espardenyers, a tocar de l’edifici del Museu Casteller de Catalunya. En concret, es modifica la qualificació urbanística de l’immoble situat al número 21 del carrer dels Espardenyers, declarada en estat de ruïna, per passar a formar part de l’àmbit d’equipament públic del Museu Casteller. L’objectiu és fer possible que en aquesta parcel·la s’hi pugui instal·lar una escala exterior que, a més de facilitar l’accés de bombers i ampliar així les mesures de seguretat ja existents a l’equipament en cas d’incendi, permet comunicar les diferents plantes de l’edifici. Així, amb la futura escala i l’ampliació de les mesures de seguretat, es podrà utilitzar en la seva totalitat la coberta exterior del Museu Casteller, tan com a part del recorregut museogràfic que realitzarà el visitant, com també per a la celebració d’actes i esdeveniments independents a l’activitat del propi museu. Cal tenir en compte que la coberta de l’edifici ofereix al visitant una vista privilegiada, per exemple, del campanar de Sant Joan i pot convertir-se en un espai per organitzar-hi activitats.

- Subvencions associacions de veïns. La Junta de Govern ha aprovat la despesa de 27.000 euros per a les subvencions al moviment veïnal de Valls i ha obert la convocatòria per sol·licitar la subvenció. Aquestes subvencions municipals estan destinades a donar suport a l’activitat i actes que desenvolupen les diferents associacions de veïns de la ciutat.