L'Ajuntament municipalitza la gestió de les dues llars d'infants a partir del proper curs

L'Ajuntament municipalitza la gestió de les dues llars d'infants a partir del proper curs

> Els dos centres de titularitat municipal compten amb uns 120 alumnes i un equip docent d'una vintena de treballadores

> La municipalització protegeix el projecte que s'ha convertit en tot un referent en l'educació dels infants de 0 a 3 anys

L'Ajuntament de Valls passarà a assumir la totalitat de la gestió de les dues llars d'infants municipals de la ciutat. D'aquesta manera, a partir del proper curs escolar 2020-2021, s'internalitzarà la gestió tant de la llar d'infants Tabalets com de la Xiquets i Xiquetes que, fins a l'actualitat eren gestionades de manera indirecta, donant compliment als compromisos de l'acord de govern de l'actual mandat.

Les dues llars d'infants compten amb uns 120 alumnes i eren gestionades per l'Associació Tabalets, guanyadora dels respectius concursos públics de gestió amb un projecte educatiu d'experimentació i vivencial que s'ha convertit en tot un referent en l'educació d'infants de 0 a 3 anys. L'any 2019 es va iniciar el procés d'estudi de la municipalització del servei de llars d'infants precisament per protegir aquest projecte educatiu de qualsevol eventualitat que es pogués produir per un canvi d'empresa gestora.

Amb el servei completament internalitzat a través d'una gestió directa de l'Ajuntament es garanteix el manteniment i l’actualització del projecte amb els mateixos principis. A més, la gestió directa municipal facilitarà encara més el treball en xarxa de la llar amb els diferents departaments de l'Ajuntament per cobrir la demanda de places d'educació preescolar i la detecció i resolució de problemàtiques que puguin aparèixer, per exemple, amb la incorporació immediata als centres, per raons educatives o socials, d'infants de famílies vulnerables. D'aquesta manera, es podrà respondre amb rapidesa amb polítiques de proximitat, equitat i de cohesió social adaptades, de manera individual, a cada cas i situació.

Alhora, la municipalització s’impulsa amb la voluntat d'aplicar estratègies integrals per afrontar la demanda social i els canvis demogràfics i culturals, adaptant l'estructura i l'organització als requeriments socioculturals, laborals i econòmics de cada moment. Els educadors destaquen la importància de l'escolarització dels infants en aquestes edats de 0 a 3 anys per al seu desenvolupament i la necessitat que les administracions garanteixin el servei. En aquest sentit, des de les escoles bressol i l'aprenentatge en aquesta etapa preescolar s'assegura que els nens i nenes rebin l'atenció i els estímuls requerits per a la seva formació en una mesura que contribueix a evitar casos d'exclusió social des dels primers anys de vida.

El procés de municipalització comportarà la subrogació, amb les mateixes condicions de sou i drets laborals, de la vintena de treballadores de la societat Tabalets, especialitzades en l'educació dels més petits. Les professionals no seran considerades formalment empleades públiques de l'Ajuntament ja que això es regeix, com correspon, a través d'un procés públic de selecció de personal.

L'Ajuntament va crear el servei de llar d'infants municipal l'any 2005 amb la construcció i posada en marxa de l'escola bressol Tabalets, al centre històric, per donar cobertura a la falta de places de preescolar. L'any 2011 es va construir la segona llar d'infants municipal, la Xiquets i Xiquetes, en aquest cas situada al barri de Santa Gemma, a la zona nord de la ciutat.

En tots aquests anys, les dues llars d'infants han consolidat el seu servei amb un projecte educatiu diferenciat i de qualitat que s'ha convertit en tot un referent per a la formació de nens de 4 mesos a 3 anys. El projecte es basa en l'estímul dels infants, amb respecte a la diversitat i a partir de la descoberta del seu entorn a través del joc. Així, per exemple, amb els petits horts agrícoles de les dues llars es realitzen activitats de coneixement, observació i experimentació de l'entorn natural més proper, de forma vivencial i real. Els nens poden experimentar amb aigua, aliments i elements de la natura, gaudir de la música, conèixer la ciutat a través de sortides i participar en la celebració de festes i tradicions de Valls.

VALLS · 23 DE JUNY DE 2020