Principals Acords de Junta de Govern

Principals Acords de Junta de Govern

Licitació de les obres del sistema de calefacció de l’escola Eladi Homs. La Junta de Govern ha aprovat el plec de clàusules i l’inici de l’expedient de contractació de les obres de millora del sistema de calefacció de l’escola Eladi Homs per un import de 83.520 euros IVA inclòs. Aquest projecte inclou la modernització del sistema amb nous acumuladors de calefacció i d’aigua calenta sanitària, la substitució de la caldera i l’adequació de la sala de calderes del centre educatiu. Aquesta millora s’afegeix a la que s’executarà també en breu de reforma de l’escola, en concret la reconversió de l’antic habitatge del conserge per a ús docent amb l’adequació de dues aules totalment noves.

Reparació del campanar, voltes i sortida d’emergència de Sant Francesc. La Junta ha aprovat la contractació de l’arquitecte Xavier Romaní, per un import de 6.829 euros IVA inclòs, pels treballs de redacció del projecte executiu i la direcció d’obra de noves actuacions previstes a l’antiga església de Sant Francesc. En concret, l’Ajuntament ha programat realitzar la rehabilitació del campanar, la reparació de les voltes de les diferents capelles i l’escala d’accés al cor, així com l’adequació d’una sortida d’emergència. Aquestes obres s’afegiran a les que s’estan realitzant des del passat mes de febrer a l’antic temple i que, amb una inversió de 361.000 euros, contemplen la reparació de les diferents patologies que afecten l’estructura de les voltes i la coberta d’aquest edifici històric, així com els danys a la teulada, fissures en murs o humitats per filtracions d’aigua, entre d’altres. El conjunt d’aquestes actuacions formen part del projecte per recuperar Sant Francesc i convertir aquest immoble en un nou equipament cultural públic.

Adjudicació enderroc edifici carrer Santa Marina. La Junta ha aprovat l’adjudicació de les obres d’enderroc d’habitatges entre mitgeres situats al carrer Santa Marina 34-40 a l’empresa Delta Punt 3000 per un import de 61.395 euros IVA inclòs. Aquest enderroc forma part del projecte municipal que preveu la construcció de nous habitatges socials en aquesta zona situada a la cruïlla dels carrers Santa Marina i Sant Francesc.

Adjudicació equipament tèxtil Teatres de Valls. La Junta de Govern ha aprovat adjudicar el contracte de l’equipament tèxtil dels Teatres de Valls a l’empresa BTM Sound per un import de 31.239 euros IVA inclòs. En concret, està prevista la renovació completa dels telons d’escenari i els diferents cortinatges tan al Teatre Principal com al Centre Cultural Municipal.

Servei d’implantació administració electrònica. La Junta ha aprovat l’adjudicació a l’empresa Verso Enginyeria el contracte de servei d’implantació, desplegament i suport de l’administració electrònica per un import de 55.030 euros IVA inclòs a l’any per un període de dos anys.

 

VALLS · 20 D’ABRIL DE 2021