Principals Acords de Junta de Govern

Principals Acords de Junta de Govern

Adjudicació del Servei d’Atenció Domiciliària. La Junta de Govern ha acordat adjudicar el contracte del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) a la Fundació Vilaniu per a l’Atenció a la Dependència per un període de tres anys i un import anual de 244.875 euros IVA inclòs.

Contractació de la neteja de l’EDAR i col·lectors de Masmolets. La Junta ha aprovat la contractació de l’empresa Aquambiente Serveis per un import de 3.800 euros IVA inclòs per als treballs de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Masmolets. Les obres inclouen també la neteja dels col·lectors així com treballs de reparació del camí d’accés a l’EDAR.

Aprovació definitiva projecte d’enderroc aula de natura Mas Miquel. La Junta ha aprovat de manera definitiva el projecte d’enderroc de l’edifici de l’antiga aula de natura, una construcció en desús situada al parc del Mas Miquel. El projecte, amb un pressupost de 46.400 euros, contempla l’enderroc complet d’aquest edifici després de comprovar que presenta diferents danys estructurals que fan del tot inviable la seva rehabilitació.

 

VALLS · 13 DE MAIG DE 2021