Més d’un centenar de famílies han millorat l’eficiència energètica a casa seva i han reduït la despesa a través del pla local d’inclusió i cohesió social

Més d’un centenar de famílies han millorat l’eficiència energètica a casa seva i han reduït la despesa a través del pla local d’inclusió i cohesió social

> El Punt d’Assessorament Energètic de l’Ajuntament de Valls s’ha consolidat atenent a 138 famílies de mitjana en els últims tres anys.

> El Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social (PLICS) ha impulsat programes de voluntariat com el de la Xarxa Solidària o el d’Acompanyament a la Gent Gran.

> Des del PLICS s’han reorientat a telemàtics diversos projectes i programes per reforçar el suport als col·lectius més vulnerables durant la pandèmia.

210706MemoriaPLICS

> Consultar Dossier Memòria Activitats PLICS 2020

El Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social de Valls va tancar el 2020 mantenint i reforçant el serveis per fer front a la situació generada per la Covid-19, d’una manera especial adaptant a telemàtics projectes i programes per intensificar el suport a col·lectius més vulnerables. D’aquesta manera, d’acord amb la memòria d’activitats del servei, tot i les restriccions per la pandèmia, el PLICS ha buscat noves fórmules online per reforçar els programes de cohesió i, a la vegada, també ha implementat noves eines telemàtiques de coordinació i seguiment amb les entitats i agents de la xarxa comunitària, entre elles prestant suport en l’àmbit digital per a tràmits.

Un dels serveis que s’ha consolidat és el Punt d’Assessorament Energètic de l’Ajuntament que, només durant l’estat d’alarma, va atendre 51 persones (via telefònica o telemàtica), 77 gestions de revisió de l’estat del bo social de la llum o 79 peticions per a bonificacions d’aigua. El servei manté una línia estable i de mitjana, en els últims tres anys, ha atès a 138 famílies, la gran majoria per a la tramitació del bo social i per assessorar-se sobre la factura de la llum. Són diversos els usuaris que manifesten pagar molt d’electricitat o no poder fer front a les factures, en una problemàtica que afecta tant a unitats familiars sense menors (40,8%), famílies nombroses o amb menors (40%) com a pensionistes (19,1%).

En acabar el 2020, de les 105 famílies que han estat ateses al punt d’assessorament, la majoria, 60, ja han aconseguit el bo social i només 23 estan pendents de l’aprovació d’algun requeriment. A més, també se’ls ha assessorat en com reduir la despesa d’electricitat i millorar l’eficiència energètica a casa seva. En molts casos, les famílies ateses tenen un contracte de mercat lliure i no ho saben, una potència molt alta i innecessària o tenen discriminació horària i no en són conscients, factors que encareixen d’una manera molt important la factura. Per això, des del punt d’assessorament se’ls ha ajudat a canviar a mercat regulat, baixar la potència o regular la discriminació horària.

Aquestes accions, sumades a les realitzades en altres anys com xerrades informatives, el material editat de la Guia de Drets Energètics o la prova pilot per ajudar a famílies a fer més eficient energèticament casa seva, ha permès reduir la despesa elèctrica. Això s’ha traduït amb una disminució de famílies en situació de pobresa energètica i que, per tant, el volum dels ajuts municipals per subministraments s’hagi reduït en un 56% en només cinc anys.

210706AcciComunitria

Voluntariat i suport a la gent gran

La situació sanitària i social generada per la Covid-19 durant el 2020 va impulsar nous projectes per part del PLICS. Entre els nous programes destaquen els de voluntariat com la Xarxa Solidària que va comptar amb la participació de 27 voluntaris i 3 entitats. La Xarxa va coordinar les iniciatives d’ajuda entre persones durant l’emergència sanitària, en especial amb voluntaris que acompanyaven telefònicament persones que vivien soles o els ajudaven en la compra d’aliments i medicaments.

També el projecte «A Valls, acompanyem la gent gran» que es va iniciar el 2019 com a programa pilot, amb la participació de voluntariat de Caritas i Ginac, es va adaptar durant el 2020 a la pandèmia i va atendre 12 àvies i avis, majoritàriament dones més grans de 75 anys que es trobaven soles. Aquest projecte s’ha sumat a programes que ja es venien realitzant d’anys anteriors com els de l’Envelliment Actiu que, tot i que s’ha adaptat a formats telemàtics, ha comptat amb la participació de 80 persones grans de diferents barris que han participat, entre d’altres activitats, en tallers de memòria.

També s’han adaptat al context Covid programes de salut comunitària com l’Escola de Persones Cuidadores o els Tallers de Diabetis que s’han mantingut amb trucades i seguiment des dels professionals de l’Àrea Bàsica de Salut. D’altra banda, també s’ha donat continuïtat al programa Dones en Xarxa que es va reconvertir d’entrada a un format telemàtic però que a partir de l’octubre, amb la participació de 15 dones, va recuperar el caràcter presencial amb totes les mesures de seguretat.

Des del PLICS s’ha mantingut el suport a les entitats socials vallenques, en especial prestant assessorament en tramitacions digitals, però també a través de subvencions municipals o convenis. En concret, s’han establert convenis de col·laboració amb la Llar del Jubilat (11.250€), l’Associació Egueiro, la Fundació Vilaniu, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (10.000€) i s’han concedit en total 8.000 euros en subvencions a l’Associació Porta Oberta, la Fundació Ginac o l’Associació per la Fibromiàlgia i la SFC. També s’han concedit en total 13.400 euros en ajuts a 48 alumnes perquè continuessin els estudis postobligatoris, en un programa conjunt amb Caritas, Fundació Ciutat de Valls i les regidories d’Educació i Acció Cívica i Joventut.

D’altra banda, durant el 2020 es van continuar els treballs d’elaboració del nou Pla d’Acció Comunitària Inclusiva de Valls que han de culminar aquest 2021 amb la seva aprovació, així com l’elaboració de la diagnosi del Pla de Drogues i Ús de Pantalles o el programa de Mediació als Barris. A més, des del PLICS s’ha col·laborat de manera decidida amb accions com la Setmana de les Capacitats, el Gran Recapte d’Aliments o els tallers Créixer en Família de la Generalitat.

 

VALLS · 6 DE JULIOL DE 2021