Principals Acords de la Junta de Govern

Principals Acords de la Junta de Govern

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Valls ha aprovat la nova línia de subvencions per a la rehabilitació i recuperació d’edificis en l’àmbit del centre històric que s’incrementarà en un 40% en relació amb anys anteriors. Així, amb l’objectiu d’incentivar entre els veïns i veïnes la rehabilitació del parc d’habitatges del nucli antic, s’incrementa la línia de subvencions que concedeix l’Ajuntament fins als 70.000 euros, potenciant una acció que, en els últims tres anys, ha finançat ja millores en 33 edificis amb una inversió per part dels propietaris de més de 316.000 euros.

Aquesta línia de subvencions està dirigida a contribuir al finançament de les obres de rehabilitació de façanes o adequació d'instal·lacions comunes dels edificis per adaptar-se a la normativa vigent. També s'hi poden acollir obres de rehabilitació de cobertes, de reposició de baixants, de millora de l'accessibilitat o de supressió de barreres arquitectòniques, així com l'enllumenat artístic d'immobles catalogats com a bens culturals d'interès local o nacional.

D'altra banda, també se subvencionen les actuacions en l'interior de les edificacions, de millores d'habitabilitat, enderrocs per a la rehabilitació o consolidació i recuperació dels immobles. A més, també formen part de les despeses subvencionables, els costos complementaris derivats d'autoritzacions administratives necessàries per a l'execució o tramitació, tant d'obra nova com de rehabilitació. Aquesta línia de subvencions específica es complementa d’altra banda amb els ajuts fiscals que ja s'apliquen des de fa quatre anys. En aquest sentit, les ordenances estableixen la pràctica gratuïtat de l'impost de construccions i obres, amb un 95% de bonificació que s'aplica a totes les actuacions a l'àmbit del Centre Històric o béns culturals d'interès local (BCIN) o nacional (BCIL) de la ciutat.

Les obres de rehabilitació realitzades en els últims tres anys i que han comptat amb subvenció municipal s'estenen per la major part del nucli antic. Així, tot i que una part important es concentra en immobles del carrer de la Cort, també s'han rehabilitat edificis al carrer Sant Antoni, el Call Jueu o a l'entorn de la plaça de la Fusta i carrer de Sant Francesc, entre d'altres. L’Ajuntament ha anat incrementant la línia de subvencions de manera progressiva en els últims anys i així, els 70.000 euros de la nova convocatòria, són 20.000 euros més que els concedits el 2019 i 45.000 més en relació al 2018. Les subvencions han contribuït a la rehabilitació d’un nombre creixent d’immobles del centre històric i, per exemple, l’any passat s’hi van acollir 12 actuacions amb una inversió per part dels propietaris de més de 170.000 euros, el triple que l’any anterior i el doble respecte el 2018.210805Junta

Altres acords de Junta de Govern

Obres de millora a diversos camins del terme. La Junta de Govern ha aprovat la despesa de 24.576 euros IVA inclòs i la contractació de l’empresa Excavacions Carbonell per a les obres de millora i manteniment dels camins de Sant Francesc, del Tomb del Balcó, Camí II polígon 31 i del Camí XII polígon 34. Les actuacions inclouen el desbrossament i neteja de laterals dels camins, la millora del ferm i la formació de pendent transversal per a la conducció de les aigües pluvials.

Adjudicació del contracte d’obres de la sala de calderes de l’escola Eladi Homs. La Junta de Govern ha acordat adjudicar el contracte de les obres d’adequació de la sala de calderes de l’escola Eladi Homs a l’empresa Comsa per un import de 62.645 euros IVA inclòs. Aquestes obres permetran modernitzar el sistema amb nous acumuladors de calefacció i d’aigua calenta sanitària, la substitució de la caldera i l’adequació de la sala de calderes del centre educatiu. Aquesta millora s’afegeix a les obres que ja s’estan executant de reforma i ampliació de l’escola, en concret la reconversió de l’antic habitatge del conserge per a ús docent amb l’adequació de dues aules totalment noves.

Aprovació definitiva del projecte de millores de l’entorn del Museu Casteller. La Junta de Govern ha aprovat de manera definitiva el projecte d’adequació de l’entorn de l’edifici del Museu Casteller de Catalunya amb un pressupost d’execució material de 85.733 euros. En concret, l’obra inclourà la creació d’una doble façana per amagar la presència de l’estació transformadora elèctrica, però també es preveuen actuacions en altres punts, entre ells el passatge que connecta el Museu Casteller amb el carrer de Sant Oleguer. En aquest punt, s’instal·larà un revestiment de xapa d’acer com a sòcol de la paret mitgera, que inclourà també l’enjardinament amb plantes trepadores.

Millores del ferm de diversos carrers del polígon industrial. La Junta de Govern ha aprovat la contractació de l’empresa Obres i Serveis Martínez Arlandes per un import de 12.995 euros IVA inclòs per a l’execució de millores a diversos carrers del polígon industrial de Valls. En concret, s’ha previst l’arranjament d’un tram del carrer Blanquers i la reparació del ferm del carrer Basters.

Conveni entre el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament per a la campanya de vacunació. La Junta ha aprovat el conveni de col·laboració entre el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Valls per a l’habilitació de la Sala Kursaal per a la campanya de vacunació contra la Covid-19. El conveni estableix una aportació del Servei Català de la Salut de 22.534 euros per l’obertura d’aquest espai municipal com a punt de vacunació. La Sala Kursaal és, des de finals d’abril, un dels grans centres de vacunació del Camp de Tarragona.

Festes Locals per l’any 2022. La Junta de Govern ha aprovat el calendari de festes locals del municipi per a l’any vinent que inclou els dies 2 i 3 de febrer amb motiu de la festivitat de la Mare de Déu de la Candela a Valls i els dies 21 de març i 8 d’agost per a l’Entitat Municipal Descentralitzada de la localitat de Picamoixons.

Adjudicació del servei de ràdio municipal on-line. La Junta de Govern ha aprovat adjudicar a l’empresa Quality Mera el servei d’elaboració i edició de podcasts de la ràdio municipal on-line, així com el manteniment de l’aplicació mòbil i la web, per un import anual de 19.946 euros IVA inclòs per un període de dos anys.

Conveni amb la parròquia de Sant Joan. La Junta ha aprovat el conveni entre l’Ajuntament i la parròquia de Sant Joan Baptista de Valls que regula la concessió de la subvenció de 5.000 euros per a les despeses de manteniment i subministres derivats de la col·laboració de la parròquia amb el turisme de la ciutat a través de les visites i rutes turístiques que inclouen el temple. 

VALLS · 5 D’AGOST DE 202