Principals Acords de la Junta de Govern

Principals Acords de la Junta de Govern

- L'Ajuntament inicia els processos d'expropiació d'immobles al carrer de Sant Oleguer. La Junta de Govern ha aprovat els inicis dels expedients d'expropiació de diversos immobles situats a l'àmbit dels carrers Sant Oleguer i Sant Antoni, a l'entorn també del futur Museu Casteller de Catalunya. Els processos d'expropiació s'engeguen després que la modificació de planejament en aquesta zona aprovada per l'Ajuntament hagi rebut el vist-i-plau de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat. El nou planejament permetrà esponjar i endreçar una àrea d'uns 300 metres quadrats que ara ocupen cases deshabitades, la pràctica totalitat d'elles en molt mal estat de conservació. En aquesta zona es crearà un nou espai lliure i obert que millorarà la mobilitat ja que comunicarà de manera directa els carrers de Sant Antoni amb el de Sant Oleguer. En concret, els processos d'expropiació que ara ha engegat l'Ajuntament afecten els edificis 8, 10 i 12 del carrer de Sant Oleguer i el número 7 de Sant Antoni. L'actuació permetria donar continuïtat al vial que baixa del Museu Casteller i que ara dona amb Sant Oleguer i s’enllaçaria directament amb el carrer de Sant Antoni. L’ordenació de l’espai que ara ocupen les cases en mal estat inclouria, a més d’aquest nou vial i una zona esponjada amb arbres, un possible edifici d’equipament públic reculat. Amb l'inici dels respectius expedients d'expropiació, s'obre el procés previst per arribar a un mutu acord amb les propietats dels immobles.

- Licitació del projecte de millores de l'entorn del Museu Casteller. La Junta de Govern ha aprovat l'inici de l'expedient de contractació per a la licitació, per un import de 85.733 euros IVA inclòs, de les obres d'adequació de l'entorn de la zona del Museu Casteller de Catalunya. Aquest projecte inclou la creació d’una doble façana per ocultar la presència de l’estació transformadora elèctrica, però també es preveuen actuacions en altres punts, entre ells el passatge que connecta el Museu Casteller amb el carrer de Sant Oleguer. En aquesta zona concreta s’instal·larà un revestiment de xapa d’acer com a sòcol de la paret mitgera, que inclourà també l’enjardinament amb plantes trepadores.

Aprovació del projecte de millora de la pista poliesportiva del Vilar. La Junta de Govern ha aprovat inicialment el projecte de reforma del pavelló poliesportiu del Vilar, amb un pressupost de 406.795 euros IVA inclòs. 

Actuacions de reforç de l'edifici de Ca Padró. L'Ajuntament ha efectuat l'apuntalament de diverses zones de l'edifici de Ca Padró, immoble protegit del centre històric que l'Ajuntament ha expropiat aquest any amb l'objectiu de convertir-lo en equipament públic com a futura seu de l'Escola Municipal de Música Robert Gerhard. El consistori ha realitzat de manera periòdica inspeccions en aquest immoble i actuacions de reforç i apuntalament per assegurar la seva estabilitat. Ara s'ha procedit a apuntalar diversos trams de sostre de les plantes baixa i soterrani, així com cabirons de la coberta, a més de repassar els apuntalaments instal·lats amb anterioritat i netejar el terrat per a garantir l'evacuació de les aigües pluvials. Aquest conjunt d'actuacions per salvaguardar Ca Padró han comportat una despesa de 6.039 euros IVA inclòs.

- Modernització de l'enllumenat de la plaça de la Sardana de Sant Josep Obrer. La Junta de Govern ha aprovat una despesa de 17.544 euros IVA inclòs per a la modernització integral de l'enllumenat de la plaça de la Sardana al Barri de Sant Josep Obrer. El projecte preveu la instal·lació de 16 fanals amb tecnologia Led que permetrà millorar el conjunt de la il·luminació pública de la plaça i alhora reduir la despesa i el consum energètic.

Aprovació dels projectes de millora de diversos camins. La Junta de Govern ha aprovat els projectes d'arranjament de la passera dels Fontanals i dels camins d'Alió, Masmolets i Vilafranca amb un pressupost d'execució de 48.222 euros IVA inclòs. El projecte preveu millorar la passera dels Fontanals del camí del Riu quan creua el torrent del Puig. En els altres camins, s'ha previst pavimentar 190 metres del camí d'Alió i 285 del de Masmolets, mentre que al camí de Vilafranca s'actuarà a la zona situada a l'encreuament amb la carretera del Pla.

- Subvenció Secció Ciclista del CB Valls amb motiu del 50è aniversari. La Junta de Govern ha aprovat el conveni que regula la concessió de la subvenció de 600 euros a favor del Club Bàsquet Valls per als actes de celebració del 50è aniversari de la secció ciclista de l'entitat.

Aprovació del conveni amb la Cambra per a la Gran Festa de la Calçotada. La Junta de Govern ha aprovat el conveni entre la Cambra de Comerç de Valls i l'Ajuntament que regula la subvenció nominativa de 6.800 euros a l'entitat per l'organització de la Gran Festa de la Calçotada.

 

VALLS ·12 D'AGOST DE 2021