Comença una nova campanya informativa sobre la recollida selectiva de residus

Comença una nova campanya informativa sobre la recollida selectiva de residus

Un informador ambiental farà campanya de proximitat a l’entorn de les zones de contenidors de recollida de residus

A partir del 13 de setembre i fins a finals d’octubre es durà a terme a diferents punts de la ciutat de Valls una campanya informativa sobre la recollida selectiva dels residus. Aquesta campanya és executada per la Regidoria de Sostenibilitat, Serveis Ambientals i Medi Natural de l'Ajuntament de Valls i és finançada per Ecoembes i Ecovidrio, amb un cost total de 5.993 €. La campanya dona continuïtat a altres de característiques similars que es van dur a terme entre els anys 2017 i 2020.

Un informador recorrerà la ciutat, fent campanya de proximitat, parlant directament amb les persones que van a llençar els residus als contenidors. Donarà consells a la població que ja separa els residus i solucionarà possibles dubtes sobre què cal dipositar a cada contenidor. També explicarà a les persones que no separen els residus els motius mediambientals i econòmics pels quals cal fer-ho, així com l'existència de serveis com la recollida d'andròmines, la possibilitat d'obtenir descomptes a la taxa de residus si es fa la recollida selectiva i s'utilitza la deixalleria...

La campanya té com a objectiu reduir la quantitat de residus que es llencen al contenidor de la fracció RESTA (el de la tapa de color gris), perquè es porten a incinerar i per tant no es reciclen. Per altra banda, pretén incrementar els residus que són recollits selectivament, ja que el percentatge de recollida selectiva a Valls es troba actualment al 49%, per sota de l’objectiu del 55% que estableix la normativa europea per a l’any 2025. Finalment, també es vol reduir el percentatge d'errors o impropis, és a dir, tot allò que es diposita als contenidors de recollida selectiva però que no hauria d'anar-hi. Per exemple, encara es troba roba a dins dels contenidors d’orgànica o bé vidre al de rebuig.

Cal recordar que tot allò que es diposita al contenidor gris acaba sent incinerat, mentre que si es diposita als contenidors de recollida selectiva es recicla. A més, la gestió dels residus dipositats al contenidor gris comporta una penalització econòmica a l'ajuntament que s'ha de repercutir en el rebut de la taxa de recollida de residus.

Mentre duri aquesta campanya totes aquelles persones residents a Valls que encara no en disposin poden obtenir un pack de 3 bosses de colors per facilitar-los la realització de la recollida selectiva a la seva llar. Caldrà demanar-lo a les oficines de Sostenibilitat, situades al c/ Paborde, 6.

VALLS · 1 DE SETEMBRE DE 2021