Convocatòria oberta de subvencions per a la rehabilitació d’edificis del Centre Històric

Convocatòria oberta de subvencions per a la rehabilitació d’edificis del Centre Històric

Fins al proper 6 d’octubre, es poden presentar les sol·licituds de subvencions per a la rehabilitació i recuperació d’edificis en l’àmbit del centre històric. La sol·licitud es pot presentar de manera telemàtica al portal web de la Seu Electrònica Municipal (accedir-hi) o bé presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (sol·licitant abans cita prèvia online). En aquesta convocatòria, es podran acollir a les subvencions municipals tots els propietaris que hagin efectuat obres als seus immobles des de l’octubre de l’any passat. Amb l’objectiu d’incentivar entre els veïns i veïnes la rehabilitació del parc d’habitatges del nucli antic, aquesta línia d’ajuts s’ha incrementat fins al 70.000 euros, un 40% en relació a anteriors convocatòries, potenciant una acció que, en els últims tres anys, ha finançat ja millores en 33 edificis amb una inversió per part dels propietaris de més de 316.000 euros (balanç de les subvencions concedides en les darreres convocatòries). Aquesta línia de subvencions està dirigida a contribuir al finançament de les obres de rehabilitació de façanes o adequació d'instal·lacions comunes dels edificis per adaptar-se a la normativa vigent. També s'hi poden acollir obres de rehabilitació de cobertes, de reposició de baixants, de millora de l'accessibilitat o de supressió de barreres arquitectòniques, així com l'enllumenat artístic d'immobles catalogats com a bens culturals d'interès local o nacional. D'altra banda, també se subvencionen les actuacions en l'interior de les edificacions, de millores d'habitabilitat, enderrocs per a la rehabilitació o consolidació i recuperació dels immobles. A més, també formen part de les despeses subvencionables, els costos complementaris derivats d'autoritzacions administratives necessàries per a l'execució o tramitació, tant d'obra nova com de rehabilitació. Aquesta línia de subvencions específica es complementa d’altra banda amb els ajuts fiscals que ja s'apliquen des de fa quatre anys. En aquest sentit, les ordenances estableixen la pràctica gratuïtat de l'impost de construccions i obres, amb un 95% de bonificació que s'aplica a totes les actuacions a l'àmbit del Centre Històric o béns culturals d'interès local (BCIN) o nacional (BCIL) de la ciutat.

 

VALLS · 2 DE SETEMBRE DEL 2021