Principals Acords Junta de Govern

Principals Acords Junta de Govern

Expedients d’expropiació d’immobles al carrer Sant Oleguer. La Junta de Govern ha aprovat l’inici dels expedients d’expropiació de dos immobles situats a l’àmbit dels carrers de Sant Oleguer i de Sant Antoni. En concret, la Junta ha aprovat l’inici del procés d’expropiació d’una casa situada al carrer Sant Antoni número 9 i un altra al carrer Sant Oleguer número 6. Aquestes dues finques formen part -junt amb les de carrer Sant Oleguer 8, 10 i 12 i Sant Antoni 7 que també es troben en procés d’expropiació-, de l’actuació urbanística que l’Ajuntament ha previst en aquesta zona del centre històric. L’objectiu del nou planejament és esponjar i endreçar una àrea d’uns 300 metres quadrats que ara ocupen aquestes cases deshabitades, moltes d’elles en mal estat estat de conservació, per crear un nou espai lliure i obert que millorarà la mobilitat i connectarà de manera directa els carrers de Sant Antoni i de Sant Oleguer i tot l’entorn del Museu Casteller. L’ordenació de l’espai, a més d’aquest nou vial i una zona esponjada amb arbres, contempla un edifici d’equipament públic reculat. Amb l'inici dels respectius expedients d'expropiació, s'obre el procés previst per arribar a un mutu acord amb les propietats dels immobles.

Inici del procés per a l’adquisició directa de Ca Ferran. La Junta de Govern ha aprovat iniciar l’expedient per a l’adquisició directa de l’edifici conegut com a Ca Ferran al carrer de l’Església número 17, així com de les finques contigües número 13 i 15. Els propietaris han manifestat el seu interès en la venda a l’Ajuntament d’aquestes finques que es troben situades en una zona amb un important valor patrimonial. Ca Ferran es troba a l’entorn de l’església de Sant Joan i el Call Jueu i, a la vegada, l’edifici està protegit com a Bé Cultural d’Interès Local. La Junta ha acordat iniciar el corresponent expedient administratiu que, entre d’altres aspectes, inclourà l’estudi de la valoració dels immobles i la conveniència de la seva compra.

Adjudicació de les obres de millora de les voreres i xarxa d’aigua al passeig de l’Estació. La Junta de Govern ha aprovat adjudicar el contracte del projecte de millora de les voreres i la xarxa d’aigua del passeig de l’Estació a l’empresa Sociedad General de Aguas de Barcelona per un import de 477.019 euros IVA inclòs. El projecte contempla la renovació de la totalitat de les voreres laterals situades a banda i banda del passeig que, amb una longitud de 500 metres, és una de les vies principals de la ciutat. D’aquesta manera, es preveu l’ampliació de les voreres a totes les cruïlles per facilitar la seguretat i mobilitat a peu i, a la vegada, l’eliminació de barreres arquitectòniques als diversos passos de vianants. A més, també es preveu la renovació de la xarxa d’aigua, en un dels seus sectors principals ja que dona servei a una de les zones més poblades de la ciutat i també assegura el subministrament als barris del Vilar, Pisos de Clols i Colla Vella.

Patrocinis de la marca turística VisitaValls. La Junta de Govern ha aprovat els contractes de col·laboració de la marca turística VisitaValls amb els esportistes Albert Pérez i Albert Martín, amb 800 euros de patrocini per a cadascun. Albert Pérez Anglès ha aconseguit nombrosos premis, entre ells 7 copes del món d’esquí de muntanya o els 10 ors en campionats d’Espanya de la seva categoria. Per la seva part, també s’ha aprovat el patrocini de VisitaValls amb el pilot vallenc de motocròs Albert Martín, tot un referent en el seu esport.

 

VALLS · 16 DE SETEMBRE DEL 2021