Principals acords de Junta de Govern

Principals acords de Junta de Govern

- La Junta de Govern ha aprovat contractar els treballs tècnics per a la redacció de l’estudi que ha de definir les actuacions de reparació que caldrà realitzar a la volta de la capella de l’Antic Hospital de Sant Roc. En concret, s’ha contractat al despatx L’Aparador Arquitectes, per un import de 1.815 euros, la redacció d’un estudi sobre les patologies de la volta, així com les actuacions a executar per tal d’estabilitzar-la. L’equip d’arquitectes -el mateix que està realitzant la instal·lació a la capella del futur espai dedicat al compositor vallenc Robert Gerhard - ha iniciat ja els treballs per a l’estudi de l’estat de la volta de la capella.

 La Junta de Govern ha aprovat contractar l’empresa Talleres Palautordera, per un import de 17.847 euros IVA inclòs, el subministrament i instal·lació a la pista del Vilar de tanques per permetre la utilització d’aquesta instal·lació per a la pràctica de l’hoquei patins.

Altres informacions d’interès

- L’Ajuntament de Valls ha aprovat el Pla Especial Urbanístic de regulació de l’emplaçament dels clubs, associacions o entitats de consumidors de tabac, cànnabis o altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses. L’aprovació inclou la suspensió, pel termini d’un any i a tot el terme municipal, de l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, edificacions, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, instal·lacions o ampliació d’activitats o usos concrets i altres autoritzacions municipals connexes. A més de la suspensió de llicències, s’estableix el cessament d’aquest tipus d’establiments preexistents que, en un període de 6 mesos, no s’ajustin a les directrius del pla. Entre les diferents condicions que estableix el pla, destaca que aquests clubs han d’estar situats a una distància mínima de 500 metres de qualsevol establiment amb usos protegits i/o sòl qualificat d’equipament. Això inclouria centres sanitaris, assistencials, educatius, culturals, religiosos, esportius, recreatius, administracions o de seguretat. A més, d’acord amb el nou pla, tampoc es podran instal·lar clubs en zones de concentració comercial.

211007ReunioAlcaldia

- L'alcaldessa de Valls, Dolors Farré, i el president del Consell Comarcal de l’Alt Camp, Mateu Montserrat, han mantingut una reunió de treball aquesta setmana. A la trobada, s’han tractat projectes en els que les dues institucions col·laboren, entre ells la integració dels sistemes informàtics de les dues administracions i que dona continuïtat al conveni en aquest àmbit entre les dues institucions. En aquest punt concret, la integració tecnològica permetrà un estalvi econòmic i, a la vegada, la millorar la infraestructura de xarxa i servidors.