Finalitza la campanya informativa a peu de contenidors sobre la recollida selectiva de residus

Finalitza la campanya informativa a peu de contenidors sobre la recollida selectiva de residus

Un informador ambiental ha sigut l’encarregat de fer la campanya de proximitat a l’entorn de les zones de contenidors de recollida de residus

Aquesta setmana ha finalitzat la campanya informativa sobre la recollida selectiva dels residus que s’ha dut a terme a diferents punts de la ciutat de Valls. La iniciativa ha estat executada per la Regidoria de Sostenibilitat, Serveis Ambientals i Medi Natural de l'Ajuntament de Valls i finançada per Ecoembes i Ecovidrio, amb un cost total de 5.993 €. La campanya dona continuïtat a altres de característiques similars que es van dur a terme entre els anys 2017 i 2020.

Un informador ha recorregut la ciutat, fent campanya de proximitat, parlant directament amb les persones que van a llençar els residus als contenidors. Ha donat consells a la població que ja separa els residus i ha solucionat dubtes sobre què cal dipositar a cada contenidor. També ha explicat a les persones que no separen els residus els motius mediambientals i econòmics pels quals cal fer-ho, així com l'existència de serveis com la recollida d'andròmines, la possibilitat d'obtenir descomptes a la taxa de residus si es fa la recollida selectiva i s'utilitza la deixalleria... En total han estat informades 484 persones al llarg de les setmanes de duració de la campanya. 

L’objectiu de la campanya és reduir la quantitat de residus que es llencen al contenidor de la fracció resta (el de la tapa de color gris), perquè es porten a incinerar i per tant no es reciclen. Per altra banda, pretén incrementar els residus que són recollits selectivament, ja que el percentatge de recollida selectiva a Valls es troba actualment al 49%, per sota de l’objectiu del 55% que estableix la normativa europea per a l’any 2025. Finalment, també es vol reduir el percentatge d'errors o impropis, és a dir, tot allò que es diposita als contenidors de recollida selectiva però que no hauria d'anar-hi. Per exemple, encara es troba roba a dins dels contenidors d’orgànica o bé vidre al de rebuig.

Cal recordar que tot allò que es diposita al contenidor gris acaba sent incinerat, mentre que si es diposita als contenidors de recollida selectiva es recicla, cal recordar que estem en emergència climàtica i el fet de no fer una bona separació de residus contribueix a generar més emissió de gasos d’efecte hivernacle, que contribueixen a l’escalfament global del planeta. A més, la gestió dels residus dipositats al contenidor gris comporta una penalització econòmica a l'ajuntament que s'ha de repercutir en el rebut de la taxa de recollida de residus.

211027campanyarecollidaselectiva

VALLS · 28 D’OCTUBRE DE 2021