Vallsgenera participa a l’Assemblea de la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació i Desenvolupament Local de Catalunya

Vallsgenera participa a l’Assemblea de la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació i Desenvolupament Local de Catalunya

> La Xarxa alça la veu per reivindicar potencial de les administracions locals en la millora de l’ocupació i la competitivitat

> Representants tècnics d’aquest ens, integrat per prop de 60 entitats amb un abast de 4,5 milions de persones, van celebrar la seva segona assemblea el 28 d’octubre a Fira Sabadell

Vallsgenera va participar a la II Assemblea de la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació i Desenvolupament Local de Catalunya que es va celebrar a la Fira Sabadell el passat dijous 28 d’octubre. Un total de 46 responsables tècnics es van reunir per alçar la veu i reivindicar el rol de les administracions locals en la millora de l’ocupació i la competitivitat del conjunt de Catalunya. Alhora durant la sessió es va convidar a Garapen, una associació professional que pretén aglutinar a les agències de desenvolupament constituïdes per les institucions locals del País Basc.

La Xarxa compta amb una participació tècnica d’ajuntaments, consells comarcals, consorcis i agències de desenvolupament local que ja arriba a la gairebé seixantena d’entitats. En conjunt representen més de 4,5 milions de persones, un 58,8% de la població de tot Catalunya, inclòs l’àrea metropolitana, les comarques gironines, el Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre, Ponent, les comarques centrals, l’Alt Pirineu i Aran i el Penedès. 

Responsables tècnics de Vallsgenera formen part d’aquesta xarxa que es va constituir fa un any en base a l’adhesió a un manifest. En ell s’expressa com a objectiu principal de la xarxa fomentar el reconeixement del paper clau de les entitats locals atesa la seva trajectòria, proximitat a les persones i les empreses, coneixement de la realitat i representativitat democràtica. Altres objectius són impulsar el debat i reflexió sobre les polítiques d’ocupació i desenvolupament local, que permeti formular alternatives sobre les mateixes i contribuir a la construcció d’agendes de polítiques públiques.

En aquest sentit, des de la Xarxa en el seu primer any ha promogut l’activació de la comissió d’ocupació de la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis per a que la veu dels ens locals tingui força en el Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Davant les Polítiques Actives d’Ocupació que s’estan impulsant ara pel SOC, cal recordar a la Generalitat que des dels anys 80 que les administracions locals estan destinant recursos humans, d’infraestructura i pressupost municipal i acumulant coneixement del territori, talent i expertesa. Per això per a donar respostes eficients cal que les propostes de la Generalitat s’ajustin a les necessitats de cada territori, que els actors locals puguin definir les polítiques que volem portar a terme i el SOC s’encarregui d‘incloure’ls en el marc dels serveis i programes del Pla de Desenvolupament de Polítiques d’Ocupació.

211102xarxaserveisdesenvolupamentlocal

VALLS · 3 DE NOVEMBRE DE 2021