Principals Acords de Junta de Govern

Principals Acords de Junta de Govern

> Aprovació de la convocatòria dels Premis Dolors Vives i Rodon 2021: La Junta de Govern ha aprovat la convocatòria pública dels Premis Dolors Vives i Rodon, que guardonen els millors treballs de recerca de batxillerat i els de síntesis de cicles formatius de grau superior dels centres de secundària de Valls, basats en estudis de dones i gènere. L'objectiu d'aquests premis és potenciar la incorporació de la perspectiva de gènere i d'actuacions en formació, recerca, activitats i aprenentatge tot promovent i donant difusió a aquesta temàtica amb l'objectiu final d'afavorir la igualtat efectiva entre dones i homes i visibilitzar la diversitat de gènere i afectivosexual. Aquest objectiu s'emmarca dins d'una de les principals línies de treball del Pla Local de Política de Dones i d'Igualtat de Valls.

VALLS · 5 DE NOVEMBRE DE 2021