L'Ajuntament de Valls aprova una nova convocatòria de subvencions destinades al sector industrial afectat per la crisi de la COVID-19

L'Ajuntament de Valls aprova una nova convocatòria de subvencions destinades al sector industrial afectat per la crisi de la COVID-19

> S'hi poden acollir aquelles empreses que van patir una reducció de l'activitat de més del 30% en el 2020

La Junta de Govern de l'Ajuntamet de Valls ha aprovat la convocatòria de les concessió de subvencions extraordinàries destinades al sector industrial i de serveis que es van veure afectats per la crisi del Covid-19 amb una nova línia d’ajuts de 100.000 euros en global, que es repartirà en una aportació única de 1.000 euros per cada empresa beneficiària. La finalitat d'aquests ajuts és donar suport al conjunt del teixit empresarial de la ciutat que ha vist reduïda la seva activitat econòmica a causa de la pandèmia.

Totes les empreses que es vulguin beneficiar d'aquestes subvencions han de complir una sèrie de requisits senzills per poder acollir-s'hi. Han d'haver partit una reducció de l'activitat superior al 30% en el 2020 respecte l'any 2019, han de tenir seu social o operativa a la ciutat de Valls i han d'estar donades d'alta i en funcionament amb la llicència d'activitat vigent actualitzada a l'Ajuntament de Valls. A més, també han de trobar-se al corrent de les obligacions fiscals i tributàries amb la Seguretat Social, amb l'Agència Tributària i amb la hisenda municipal.

Les empreses que vulguin sol·licitar aquestes subvencions han de formalitzar el formulari que estarà disponible al web de l'Ajuntament de Valls (valls.cat) i es presentarà telemàticament a través de la seu electrònica (https://seu.valls.cat), adjuntant també tota la documentació requerida. El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals des del dia següent a la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) o fins exhaurir els fons.

Tanmateix, queden excloses d'aquesta convocatòria les persones i empreses que ja es van presentar a la convocatòria de les subvencions al teixit comercial i serveis de proximitat de Valls , publicada l'abril del 2020, així com a la convocatòria de la concessió de subvencions amb motiu del cessament d'activitats derivat de les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia, publicada l'agost del 2021.

211110 AjutsCovidAjuts extraordinaris concedits fins a dia d'avui

Des de l'esclat de la pandèmia, l'Ajuntament de Valls ha anat oferint diversos ajuts destinats als sectors més afectats per les restriccions imposades per prevenir els contagis de la Covid-19. A mitjans de l'any 2020, es va activar una línia d'urgència per un import de 160.000 euros destinats als comerços i serveis de proximitat que van haver de tancar per les mesures de seguretat decretades. En aquella ocasió, el rang d'empreses que s'hi podien acollir era molt ampli donada la magnitud de les restriccions implementades. Es van ajudar comerços al detall, hostaleria, restauració, de l'àmbit de l'audiovisual, agents immobiliaris, agències de viatges, centres d'ensenyament, administració de loteries, perruqueries, espais de condicionament físics i altres activitats de serveis personals. Al juny d'aquest mateix any, també es va aprovar una nova línia de 85.000 euros en ajuts extraordinaris, adreçada als sectors de la restauració, estètiques, centres de formació no reglada, gimnasos, empreses de transport col·lectiu de viatgers i del sector cultural. A més, l'Ajuntament manté la gratuïtat de la taxa d'ocupació de via pública per a les terrasses de bars i restaurants i, d'altra banda, s'han congelat la pressió fiscal de la totalitat de taxes, preus públics i impostos, tant pel 2021 com pel 2022.

> Descarregar bases completes

VALLS · 10 DE NOVEMBRE DE 2021