Valls s'adhereix a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus amb diversos actes

Valls s'adhereix a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus amb diversos actes

> Dimarts 23 de novembre tindrà lloc una sessió informativa sobre economia circular a càrrec de Joan Vila i Simon (CEO de l'empresa LC Paper 1881)

La Regidoria de de Sostenibilitat i Serveis Ambientals de l'Ajuntament de Valls ha organitzat diversos actes centrats especialment en fomentar l'allargament de la vida útil dels objectes i ho fa en el marc de la 13a Setmana Europea de la Prevenció de Residus 2021 que se celebrarà del 20 al 28 de novembre. Aquesta campanya té com a objectiu generar sensibilitat envers la prevenció, la reutilització i el reciclatge dels residus. Enguany se centra en el dia temàtic del binomi comunitats circulars, comunitats sostenibles. La idea és inspirar noves accions per canviar l’hàbit de consum i productiu de la societat, i apel·lar a la responsabilitat compartida que hi ha darrere de la prevenció de residus i el paper important que tenim totes les persones i comunitats locals per a reduir la seva generació.

211111CARTELL xerradaeconomiacircular

Sessió informativa sobre Economia Circular

El dimarts 23 de novembre a les 19:30 hores es farà, telemàticament, la xerrada «Experiència personal. Motivacions cap a un futur més sostenible i necessitat de canvis», amb la col·laboració de l'Antena del Coneixement de la URV. La sessió anirà a càrrec de l’empresari, professor universitari i escriptor Joan Vila i Simondirector executiu de LC Paper 1881, SA, empresa catalana puntera en la innovació en el sector paperer, premiada per les seves iniciatives per a l’estalvi energètic i reducció del consum d’aigua. 

Per assistir-hi cal fer l' inscripció prèvia al següent enllaç www.valls.cat/economiacircular

Racó de l'intercanvi (Give Box)

En aquesta activitat, que es destina als treballadors de l'Ajuntament de Valls, s'habilitarà un punt d’intercanvi d’objectes, a les oficines d’Urbanisme, del 22 al 26 de novembre. Un espai on s'hi podran deixar tots aquells objectes que ja no es necessitin i es podrà agafar tot allò que els interessi. Es farà un balanç dels residus previnguts.

Plogging

Per altra banda, l’Institut Narcís Oller ha organitzat una activitat de plogging, neteja de residus, amb el seu alumnat al voltant de l'Institut, pàrquing de Casa de les Punxes i molls de l'estació.

El plogging és una pràctica que combina l’exercici a l’aire lliure amb la recollida de residus. És a dir, es tracta d'aprofitar qualsevol activitat física a l'aire lliure per a la recollida de les deixalles que es troben a les platges, les muntanyes o les ciutats.

Setmana Europea de la Prevenció de Residus

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus neix d'un projecte de 3 anys que rep el suport del programa LIFE+ de la Comissió Europea. L'objectiu és organitzar durant una mateixa setmana i arreu d'Europa, accions de sensibilització sobre la prevenció de residus. 

Aquesta campanya pretén donar a conèixer estratègies de reducció de residus i la política de la Unió Europea i dels seus Estats membres en aquesta matèria; fomentar accions sostenibles per reduir els residus arreu d'Europa; fer públic les tasques dutes a terme pels diversos actors mitjançant exemples concrets de reducció de residus, i fer canviar el comportament quotidià dels europeus pel que fa al consum i la producció.

VALLS · 12 DE NOVEMBRE DE 2021