La futura comissaria de la Policia Local de Valls es construirà a la zona de l'Antic Escorxador

La futura comissaria de la Policia Local de Valls es construirà a la zona de l'Antic Escorxador

> El ple de l'Ajuntament de la setmana vinent debatrà la proposta de modificació puntual de planejament de l'àmbit

> L'equipament de la nova comissaria ocuparà un espai de més de 900 m2 en aquesta cèntrica zona de la ciutat a tocar del Centre Històric

> La proposta de modificació manté l'edificabilitat per a la construcció d'habitatges a l'àmbit d'acord amb el que ja preveia el POUM

> La nova ordenació urbanística prioritza els espais lliures i mantenir les visuals obertes de tot l'entorn, en especial amb el torrent de la Xamora
211123Policia
El futur equipament de la comissaria de la Policia Local de Valls s'ubicarà a la plaça Ramon Barbat i Miracle, a l'àmbit conegut com l'antic Escorxador, una zona que es troba a tocar del Centre Històric i a la vegada molt ben comunicada amb la resta de la ciutat. El ple de l'Ajuntament d'aquest mes de novembre iniciarà la tramitació amb l'aprovació inicial de la proposta de modificació de planejament d'aquesta àrea de 4.145 metres quadrats, dels quals 935m2 es reservaran per a la comissaria.

 

Amb l'objectiu de prioritzar la construcció de la seu de la Policia, la proposta de modificació inclou avançar el desenvolupament urbà de l'àmbit en relació al que preveu el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Així, si en el POUM es preveia la urbanització de la zona de l'antic Escorxador a més de 6 anys vista, amb la modificació que es debatrà en el plenari s'avancen els terminis per poder accelerar la construcció de la comissaria. Els serveis tècnics municipals també han justificat, a favor de l'elecció d'aquesta zona per situar-hi la comissaria, el fet que el consistori ja té la propietat del 67% del sector, amb la qual cosa es podrà avançar més ràpidament en la construcció de l'equipament. Per aquest motiu, es modifica el sistema de desenvolupament a la modalitat de cooperació i, per tant, serà el mateix Ajuntament l'administració actuant que impulsarà el projecte i la urbanització.
 
La comissaria se situaria en una part del que actualment és l'aparcament públic de zona blava de l'antic Escorxador. En concret, els 935 metres quadrats del solar resultant que ocuparia la nova seu de la Policia s'ubicarien alineats al carrer de l'Escorxador i en perpendicular amb el carrer Abat Llort, per tal de mantenir la visual oberta i esponjada que actualment ofereix aquest entorn. D'aquesta manera, a diferència de l'ordenació que preveia el POUM que contemplava la construcció d'un edifici just davant del col·legi Cor de Maria, amb la nova proposta de planejament es manté un ampli espai lliure i amb la visual oberta tant a la zona del torrent de la Xamora com als carrers del Pantà, Cor de Maria, Sant Josep i Sant Benet.
 
Aquest espai lliure i diàfan mantindria part de les places d'aparcament i podria incloure també zones verdes i una àrea de jocs infantils. A més, amb la nova proposta d'ordenació oberta al torrent de la Xamora se seguirien les directrius de connectar la ciutat amb l'espai perifluvial que s'ha planificat estendre al conjunt dels torrents de Valls, d'acord amb el que marca el POUM.

 

Espai cèntric i ben comunicat
211123Policia1211123Policia2
Amb l'impuls del projecte, l'actual comissaria situada en els baixos de la zona posterior de l'edifici de l'Ajuntament -unes dependències que des de fa temps s'han quedat petites i no reuneixen ni les condicions d'espai ni d'accessibilitat- passarien a ocupar un equipament en una zona oberta, diàfana i de fàcil accés per als ciutadans. La zona de l'antic Escorxador es troba situada a la vora del Centre Històric i, per exemple, l'equipament estarà a menys de 200 metres a peu del carrer de la Cort i a menys de 300 metres del Pati o de la plaça del Blat. 
 
A més, la ubicació destaca per les bones connexions amb la resta de la ciutat. Així, la futura comissaria, a més de trobar-se just davant de la zona comercial i residencial de l'Abat Llort i a tocar per exemple dels barris de la Fraternal, Albada i ben a prop de les Comarques, compta amb connexions directes amb tot el centre urbà així com amb la zona sud i nord de Valls. L'Ajuntament, amb l'objectiu d'accelerar la construcció de la seu de la Policia Local, convocarà en els propers mesos i en paral·lel amb la tramitació de la modificació de planejament, el concurs d'arquitectura per a la definició urbanística de la zona i de la comissaria. 

 

El desenvolupament urbanístic de l'àmbit també contempla noves zones residencials, en concret amb dos blocs de pisos que se situarien a l'entorn dels carrers de Sant Benet i Sant Josep, en substitució d'immobles deshabitats i en mal estat de conservació. Un dels immobles, l'antic magatzem de finals del segle XIX situat al carrer Sant Benet 21, és un edifici protegit com a Bé Cultural d'Interès Local i, per tant, la seva conversió a usos residencials haurà de conservar la volumetria, les façanes, la composició arquitectònica i elements, en especial el formalisme de les obertures i brancals, les baranes i lloses, així com les cantonades de carreus.

 

VALLS · 23 DE NOVEMBRE DE 2021