Valls organitzarà diverses jornades per informar de la utilitat del document de voluntats anticipades

Valls organitzarà diverses jornades per informar de la utilitat del document de voluntats anticipades

> Les xerrades volen donar a conèixer com ha de ser l'atenció al final de la vida

El grup de Bioètica del Centre d'Atenció Primària de Valls, a través de la taula de Salut Comunitària, organitzarà unes jornades per explicar quina és la utilitat i el valor del Document de Voluntats Anticipades. El seu objectiu és clarificar què s'entén per atenció al final de la vida i quines situacions es poden donar quan es pateix una malaltia en fase avançada, i també exposar el tipus d'atenció que es pot rebre en aquests casos, així com elements de reflexió que ajudin a les persones a identificar les seves preferències i a expressar-les anticipadament per decidir com es vol viure l'etapa final de la seva vida.

El DVA és un document que té com a objectiu donar a conèixer els desitjos i valors del pacient per part dels professionals i dels qui l'han d'atendre i acompanyar perquè així puguin respectar-los millor i tenir-los en compte de qualssevol decisions. També per al ciutadà, conèixer aquest document pot ser un procés positiu de responsabilització i de participació en decisions futures. El DVA pretén garantir l'acompliment d'allò que s'estipula com a correcte, de les nostres últimes voluntats i que els últims desitjos puguin ser respectats.

S'han programat sis sessions on s'exposarà la mateixa informació, amb la finalitat que aquesta pugui arribar a un major nombre de persones. Les jornades començaran el divendres 10 de desembre, la següent convocatòria serà el 24 de febrer de l'any 2022 i la darrera tindrà lloc el 5 de maig. Cadascuna es realitzarà tant en horari de matí (de 10 a 11 h) com de tarda (de 17:30 a 18:30 h), a la sala d'actes de VallsGenera. La inscripció a aquestes jornades és gratuïta i es pot realitzar al CAP Dr. Sarró o a qualsevol farmàcia de la ciutat, a partir de la setmana del 22 de novembre.

Aquesta és una proposta que neix arran de l'entra en vigor de la Llei Orgànica de Regulació de l'Eutanàsia a Catalunya el 25 de juny del 2021. Tanmateix, aquest plantejament ja va ser recolzat pel ple de l'Ajuntament de Valls l'1 d'abril de 2019, quan es va aprovar la moció en suport al dret a morir dignament i s'acordava la promoció de xerrades informatives i activitats a centres assistencial, educatius i culturals que depenen de l'ajuntament, campanyes en els mitjans de comunicació municipals i edició de tríptics informatius.

La iniciativa sorgeix del grup de Bioètica del CAP de Valls, a través de la taula de Salut Comunitària, la qual va ser impulsada pel Pla d'Acció Comunitària Inclusiva de la regidoria i l'EAP Valls Urbà. Aquesta taula està formada per la Fundació Vilaniu, el PIUS Hospital de Valls, el Patronat Municipal d'Esports, el Centre de Salut Mental de Valls – Institut Pere Mata, Creu Roja i les Farmàcies de Valls.

211123Cartell

 

VALLS · 23 DE NOVEMBRE DE 2021