Principals Acords de Junta de Govern

Principals Acords de Junta de Govern

Adjudicació contractació del servei de menjador de les escoles bressol municipals. La Junta de Govern acorda adjudicar el contracte del servei de menjador de les escoles bressol municipals a l'empresa ÀTIC EDUCACIÓ, per un import de 13,50€/hora.

Atorgar subvenció i aprovar justificació a l'Associació per la Cavalcada de Reis. La Junta de Govern acorda atorgar la subvenció de 8.000 € a l'Associació per la Cavalcada de Reis a Valls per les despeses derivades de l'organització de la cavalcada de reis de l'any 2021, atès que el beneficitari ha justificat correctament l'activitat.

Aprovació del conveni amb la Unió de Botiguers de Valls. La Junta de Govern acorda atorgar una subvenció a la Unió de Botiguers de Valls per import de 27.000 € per al desenvolupament al llarg de 2021 de diferents activitats de promoció comercial com la Fira de Rebaixes d'estiu i d'hivern, Botigues al carrer i campanyes de dinamització comercial i organització de la campanya comercial «El Comerç de Valls, s'ho val» .

Aprovació del convenu amb l'Associació de Restauradors de Valls. La Junta de Govern acorda atorgar una subvenció a l'Associació de Restauradors de Valls per import de 15.000 € per l'organització de la campanya de dinamització comercial «El Comerç de Valls, s'ho val».

VALLS · 2 DE DESEMBRE DE 2021