Es crea el Consell de Seguretat Ciutadana, un òrgan que agruparà entitats i responsables policials

Es crea el Consell de Seguretat Ciutadana, un òrgan que agruparà entitats i responsables policials

Valls comptarà amb un Consell de Seguretat Ciutadana, un òrgan de participació que integrarà representants d’entitats, la regidoria de Seguretat Ciutadana i els responsables policials. Així s’ha acordat aquesta setmana en la reunió amb representats de la Federació d’Associacions de Veïns de Valls, les associacions de veïns Barri Antic i Portal nou, Comerç de Valls i l’associació de comerciants del carrer de la Cort, en una trobada amb l’alcaldessa Dolors Farré, l’inspector Xavier Hervàs, cap de l’Àrea Bàsica Policial Alt Camp-Conca de Barberà, el regidor de Seguretat Ciutadana, Enric Garcia, i el cap de la Policia Local, Joan Espejo. 

La constitució d’aquest òrgan és un dels acords adoptats a la Junta de Seguretat Local celebrada el passat mes de novembre. El Consell de Seguretat es reunirà de manera periòdica, com a mínim amb caràcter ordinari, cada tres mesos, però es podrà convocar extraordinàriament si es considera oportú. A més de les entitats que van participar a la primera trobada, el consell estarà obert a altres entitats no permanents de forma puntual quan ho sol·licitin.

En cada Consell s’analitzarà la situació en matèria de seguretat ciutadana durant l’últim trimestre i les diferents problemàtiques que s’hagin pogut detectar, a més d’avaluar el resultat de les accions dutes a terme i proposar noves mesures. Així, el resultat de les sessions del Consell de Seguretat es tractaran posteriorment a la Mesa de Coordinació Operativa d’àmbit policial i, a la vegada, en funció de les temàtiques tractades i de les accions que es proposin, s’activaran els serveis d’altres regidories i departaments municipals. En aquest nou òrgan també es consensuarà la difusió que pugui ser d’interès per a la ciutadania en l’àmbit de la seguretat, així com recomanacions i consells en aquest sentit.

211216consellseguretat

VALLS · 16 DE DESEMBRE DE 2021