Obrim el concurs per al projecte de recuperació i urbanització de la muralla medieval al tram de Sant Francesc

Obrim el concurs per al projecte de recuperació i urbanització de la muralla medieval al tram de Sant Francesc

> La Junta de Govern ha aprovat el plec de clàusules tècniques del concurs i en els propers mesos es rebran les propostes dels projectes

> Es tracta d'un dels trams de muralla més ben conservats de la ciutat i inclou les restes de dues torres de defensa

Valls fa un pas més per a la recuperació i consolidació de les antigues muralles medievals, un dels projectes de ciutat més importants pel valor patrimonial d'aquests elements catalogats com a Béns Culturals d'Interès Nacional (BCIN). Després d'encarrilar les obres de la primera intervenció que s’iniciarà properament -a la zona de la Muralla de Sant Antoni, a tocar del carrer Tomàs Caylà i el Portal Nou-, l’Ajuntament posa les bases ja de que serà la segona gran actuació, en aquest cas a l’àmbit de Sant Francesc. La Junta de Govern ha aprovat el plec de clàusules tècniques del concurs de projectes per l'adjudicació dels serveis d'arquitectura per la redacció del projecte bàsic i execució per a la consolidació, reinterpretació i urbanització del tram de muralla de Valls del carrer Sant Francesc i entorn. En els primers mesos de 2022 es rebran les propostes dels projectes concursants.

L'actuació es planteja en un tram de la muralla, ocult a l'interior de les cases, però dels més ben conservats de la ciutat i inclou les restes de, com a mínim, dues torres de defensa. La intervenció està plantejada en dues fases. La primera inclou l'immoble número 82 i el tram d'urbanització d'espai públic entre aquest i el número 84, on s'ubica la Font de Sant Sebastià, en el qual caldrà constatar la traçada de la muralla mitjançant sondejos de subsòl. La segona engloba els edificis del carrer Sant Francesc, del número 102 al 116. En total, l'àmbit d'actuació màxim s'ha quantificat en 1.179 m² i una longitud de 140 metres.

El pressupost màxim d'execució per contracte s'ha previst en 1.007.930 €. La present actuació es considera la primera part de la intervenció total en aquest tram de la Muralla de Sant Francesc, ja que el projecte seguirà més endavant amb les intervencions a l'illa d'immobles delimitada entre els carrers de Sant Francesc i Muralla de Sant Francesc, i entre el carrer Sant Sebastià i el carrer del Carme.

Per a l'elecció del projecte guanyador se seguiran criteris de qualitat arquitectònica, urbanística i funcional de la proposta en el seu conjunt. Així, es tindrà en compte la proposta de restauració i reinterpretació per posar en valor els vestigis i elements patrimonials, l'actuació com acció dinamitzadora, la correcta segregació de la circulació rodada i a peu, la millora dels espais lliures i la relació amb la muralla i altres equipaments propers, així com l'adequació amb la trama urbana com a punt d'accés al Centre Històric.

El pany emmurallat de Sant Francesc

La coneguda com a muralla de Sant Francesc es va començar a construir entre els anys 1373 i 1377, coincidint amb els treballs per fortificar la totalitat de la vila que, com en altres ciutats, va ordenar el rei Pere III el Cerimoniós en plena guerra amb Castella. Era una de les portes principals d'entrada a Valls, ja que el portal de Llobets, ubicat a l'actual plaça de Sant Francesc, connectava la vila medieval amb l'antic camí de Vilafranca i Barcelona. Com a la resta de les muralles de la ciutat, la de Sant Francesc tenia uns 7,5 metres d’alçada des de la base fins al coronament dels merlets i diverses torres d’entre 11 i 13 metres d’alt. 

A banda de la torre del portal de Berenguer de Llobets, els estudis realitzats l'any 2018 van constatar l'existència d'una segona torre de defensa situada uns metres més a l'oest (carrer de Sant Francesc, núm. 102). Es tractaria de la coneguda com a Torre Cega per la seva posició en angle. A banda de les torres medievals, s’han trobat també vestigis importants de panys de muralla. Per exemple, en alguns punts, s’han descobert restes de fortificació que arriben gairebé als 7 metres d’alt, com és el cas de la casa del carrer Sant Francesc 112, però s’ha de destacar que en bona part de les cases s’han trobat vestigis de pany de mur que poden oscil·lar entre els 4 i 2 metres d’alçada. 

El conjunt històric i patrimonial de les muralles

Les muralles medievals de Valls cobrien un perímetre de més d’1,4 quilòmetres de longitud, amb 32 torres de defensa i 5 portals d’entrada que connectaven amb els principals camins i rutes. En els darrers anys s'han realitzat diferents estudis arqueològics i històrics que han anat posant al descobert portals, torres, fossats i panys de muralla de maçoneria i tapia, en diverses zones del Centre Històric de la ciutat. Amb aquests coneixements, l'Ajuntament ha iniciat les tasques per a la recuperació, consolidació, reinterpretació i urbanització de varis trams d'aquest element patrimonial. S'han dut a terme un seguit d'estudis arqueològics i històrics, per tal de fer aflorar aquestes restes medievals i tenir coneixement precís de quins són els elements que cal preservar, tot integrant-los en una proposta que s'adeqüi a la trama urbana de l'entorn.

 

VALLS · 22 DE DESEMBRE DE 2021