Col·laborem en tres projectes socials del fons català de cooperació al desenvolupament

Col·laborem en tres projectes socials del fons català de cooperació al desenvolupament

> El consistori ha destinat 10.000 euros al finançament de projectes al Marroc, Gàmbia i al Senegal

L'Ajuntament de Valls participa un any més en tres projectes sense ànim de lucre impulsats amb el suport del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. El consistori, a través de la regidoria d'Acció Comunitària, Participació i Igualtat, col·labora amb el programa que té amb l'objectiu de consolidar una política de cooperació que superi les dinàmiques dels projectes aïllats, apostant els últims anys per accions amb un caràcter més global. D'aquesta manera, enguany s'han centrat els esforços en projectes destinats a comunitats originàries de països en vies de desenvolupament que tenen vincles amb la ciutat de Valls, com el Marroc, Gàmbia o el Senegal. L'aportació econòmica destinada aquest any arriba als 10.000 euros.

En aquest sentit, l'Ajuntament participarà amb 3.743 € en el projecte «Teixint xarxes per al canvi: prevenció i atenció de la mutilació genital femenina i els matrimonis infantils a Gàmbia», promogut per la Fundación Wassu-UAB. El seu propòsit és promoure la defensa, la garantia i l'exercici dels drets humans de les dones i nenes de Gàmbia. El projecte es focalitza en la transferència i la generació de coneixement al voltant d'aquests dos aspectes com a pràctiques tradicionals perjudicials, mitjançant quatre eixos estratègics.

Per altra banda, Valls també destinarà 2.515 € al projecte «Suport a mares solteres i llurs infants, inserció sociolaboral i mesures per fer front a la pandèmia de la Covid-19», promogut per l'associació Amics dels Infants del Marroc. Aquest projecte té com a finalitat dur a terme un increment de recursos que permeti emprendre les mesures de contingència necessàries per fer front als impactes de la crisi de la Covid-19 i per al manteniment dels serveis que presten les associacions que promouen els drets de les dones i els infants, fan prevenció sobre abandonament d'infants i que treballen la reinserció socioeconòmica de les mares solteres. Així, el projecte promou activitats generadores d'ingressos, la formació i les activitats comunitàries de sensibilització sobre les mesures restrictives de la lluita contra la pandèmia.

Finalment, el tercer projecte al desenvolupament, amb una aportació de 3.742 euros, es tracta de «Recuperació d'estudiants provinents de famílies pobres afectades per la Covid-19 al Senegal», executat per l'associació Grup Cultural Jimayoor. L'objectiu d'aquest projecte és implementar un mecanisme comunitari sostenible que mobilitzi la comunitat per satisfer la necessitat de donar suport als estudiants en un any escolar marcat per una abrupta interrupció de l'aprenentatge. Els nens i nenes actuen com a agents de canvi en la lluita i la conscienciació contra la pandèmia. Les accions del projecte consisteixen a desenvolupar sessions de reforç de lectura, de matemàtiques i d'habilitats per a la vida tres cops per setmana.

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

És una organització fundada el 1986 i que està constituïda per més de 300 ajuntaments i altres institucions públiques. L'Ajuntament de Valls és soci d'aquest organisme sense ànim de lucre, que té per objectiu contribuir al desenvolupament dels països més desafavorits, mitjançant la constitució i la gestió d'un fons econòmic que possibilita una cooperació descentralitzada i que incideix en el desenvolupament humà sostenible.

 

VALLS · 23 DE DESEMBRE DE 2021