El pressupost municipal 2022 reforça serveis directes a persones i famílies i amplia partides per a urbanisme, centre històric i via pública

El pressupost municipal 2022 reforça serveis directes a persones i famílies i amplia partides per a urbanisme, centre històric i via pública

> L'Ajuntament destinarà 3,6 milions d'euros en global a Afers Socials, Ensenyament, Acció Comunitària, Acció Cívica i Joventut, un 3,4% més

> Durant el 2022 s'executaran inversions i obres públiques que superaran en conjunt els 8 milions d'euros

> El pressupost s'incrementarà l'any vinent un 0,8% i se situarà en 30.248.000 euros, el més alt de la història

> CONSULTAR DOSSIER PRESSUPOSTOS

La proposta de pressupost municipal per a 2022 que es debatrà al plenari d'avui manté la línia expansiva dels últims exercicis i augmenta per tercer any consecutiu. En concret, els comptes per a 2022 són els pressupostos municipals més alts de la història de l'Ajuntament i se situen en 30.248.500 euros, un 0,8% més que l'exercici anterior. Entre els principals increments, sobresurten els serveis directes a persones i famílies que creixen fins als 3,6 milions (+3,4%), però també els departaments d'Urbanisme, Patrimoni i Centre Històric (1,0 milions, +7,5%) o Via Pública i Barris (1,9 milions, +3,6%).

A més, l'Ajuntament preveu executar durant l'any vinent 8,1 milions d'euros, 2,6 dels quals s'incorporen als comptes de 2022 i 5,5 són obres ja en curs o en fase d'adjudicació i contractació. Entre els principals projectes, destaca com a més important en volum d'inversió la rehabilitació de l'edifici de Ca Xapes com a seu de la Llar del Jubilat, així com la recuperació de la muralla medieval de Sant Antoni o el nou Espai Jove de Valls que s'ubicarà a la plaça de les Escudelles del centre històric. 

De fet, dels 8,1 milions d'euros que s'invertiran el proper any, gairebé la meitat (49,2%) són al centre històric, però també sobresurten actuacions a diferents zones de la ciutat, entre elles la modernització integral de l'enllumenat del polígon industrial o la renovació de la xarxa d'aigua i voreres al passeig de l'Estació que, en ambdós casos, s'iniciaran al voltant del mes de febrer. Entre les inversions destaca l'execució de noves fases del projecte d'ampliació del Museu de Valls a la Casa de Cultura, la millora a les instal·lacions esportives del Vilar o actuacions de millora de vies públiques del polígon, a més d'una nova edició de pressupostos participatius que permetrà a la ciutadania plantejar i escollir projectes per un import global de 250.000 euros.

En l'àmbit de Serveis a les Persones, destaca l'increment del 2,1% a la regidoria d'Afers Socials, amb 1.760.000 euros, o d'Educació i Política Lingüística que, amb 1.206.000, augmenta un 5,6%. També creix Acció Cívica i Joventut amb un increment del 3,1% i 258.000 euros de pressupost, mentre que Acció Comunitària, Participació i Igualtat comptarà el 2022 amb un pressupost de 274.000 euros. La regidoria d'Habitatge és la que més creix en percentatge, un 64,2% més, per activar projectes com la revisió del Pla Local d'Habitatge o ampliar partides i ajuts per facilitar l’accés a la vivenda.

La regidoria de Cultura comptarà amb un pressupost d'1,8 milions d'euros, el que representa un augment del 13,2% i Esports, tot i que no incrementa partides, manté els augments d'anteriors exercicis. Comerç i Turisme, amb un 5,5% més, Tecnologies de la Informació, OAC i Transparènci, amb un 6,3%, i Seguretat Ciutadana amb un 2,6% d'increment, són altres departaments municipals que creixen en pressupost.

En el capítol d'ingressos, el pressupost municipal reflecteix la congelació, per segon any consecutiu, de la pressió fiscal. Els comptes de 2022 també han hagut d'incloure la minoració d'un 30% dels ingressos en l'impost de plusvàlua -a causa de les sentències judicials que han afectat a totes les administracions locals en la recaptació d'aquest impost-, i a la vegada l'increment d'un 2% de les retribucions dels empleats públics, d'acord amb el que estableix el Pressupost General de l'Estat.

 

VALLS · 27 DE DESEMBRE DE 2021