Principals Acords de Junta de Govern

Principals Acords de Junta de Govern

Adjudicació de la contractació de les obres de rehabilitació de l'edifici de Ca Xapes, per tal d'instal·lar-hi la llar de jubilats (FASE 1). La Junta de Govern acorda adjudicar el contracte de les obres de rehabilitació de l'edifici de Ca Xapes (fase 1) a l'empresa CONSTRUCCIONES CALER SAU, per un import de 2.442.147 €. L'edifici és testimoni de l'arquitectura industrial de mitjans del segle XIX a Valls i està catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local. Per aquest motiu, el projecte de contempla mantenir la volumetria i composició de les façanes protegides de l'edifici, que es rehabilitaran de manera complerta, així com la conservació de forges i sostres encavallats originals. L'interior també es reformarà per fer-lo més accessible i funcional per a les necessitats de l'equipament i activitats de la Llar, entitat que podrà tornar a la seva històrica seu. La reforma de l'espai de 2.050 m2 de superfície contempla donar prioritat a l'accessibilitat, a peu de carrer i amb accés directe des de l'exterior. A la planta baixa s'hi habilitaran les sales que acullen els serveis que apleguen més participants com la cafeteria o una sala polivalent, mentre que a la primera i a la segona s'hi instal·laran despatxos i sales per altres activitats com un gimnàs, una aula d'informàtica o una altra cambra per usos diversos.

> Adjudicació del contracte d'obres de recuperació d'un tram de la Muralla de Sant Antoni. La Junta de Govern acorda adjudicar el contracte de les obres de recuperació d'un tram de la Muralla de Sant Antoni a l'empresa RÈCOP RESTAURACIONS ARQUITECTÒNIQUES SL, per un import de 398.938 €.La consolidació i reinterpretació de la muralla, en el tram inicial situat a tocar del Portal Nou i entre els carrers del Mur i de Tomàs Caylà, representa la primera gran obra en el projecte de ciutat que ha de fer possible la recuperació progressiva de l’antiga muralla medieval, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). El projecte a Sant Antoni inclou les obres necessàries de consolidació d’aquest tram de l’antiga muralla del segle XIV, la seva reinterpretació històrica i la urbanització del solar. El projecte contempla, a més de la recuperació de les restes, la urbanització de la zona, la qual generarà un nou espai públic i enjardinat accessible a la ciutadania. Així, s'hi col·locaran plataformes que salvant el desnivell formaran bancs i esglaons. També s'intervindrà a la part superior del parament, on es construirà un coronament que reproduirà l'esglaonat que feia la muralla. A més, s’ha previst la instal·lació de plafons informatius per permetre al visitant identificar les restes i conèixer la història d’aquest tram de la muralla medieval. El projecte de consolidació, reinterpretació i urbanització de l’entorn de l’antiga muralla de Sant Antoni de Valls ha estat seleccionada entre els projectes que rebran subvenció procedent de l’1,5% Cultural.

> Adjudicació de la contractació de les obres de reforma i canvi d'ús social del local «espai jove» (FASE 1). La Junta de Govern acorda adjudicar el contracte de les obres de reforma i canvi d'ús social del local «espai jove» (fase 1) a l'empresa OBRES I CONTRACTES PENTA SA, per un import de 242.260 €El futur equipament municipal s’ubicarà al Centre Històric de Valls i s’ha projectat com un espai diàfan i accessible, connectat a la via pública i obert a tot l’entorn de l’aparcament de Ca la Mateueta i la plaça de les Escudelles. Aquest nou espai diferenciat i adreçat específicament als joves permetrà ampliar els serveis municipals de joventut. Així, el futur Espai Jove s’ha de convertir en motor de l’activitat juvenil de la ciutat ja que, a més de millorar l’assessorament i l’atenció individualitzada als joves, estarà obert també a les entitats i podrà acollir tot tipus d’actes culturals i lúdics. El projecte preveu la reforma dels espais per adaptar-los a les necessitats i serveis d’un punt d’informació juvenil, però a la vegada contempla una transformació integral per convertir-lo en un equipament dinàmic i polivalent, cèntric, de fàcil accés i connectat amb el seu entorn perquè sigui també un equipament que contribueixi a millorar urbanísticament aquesta zona del nucli antic de Valls. A més, en les mateixes sales principals també s’han previst espais de magatzem perquè les entitats juvenils hi puguin guardar el seu material amb l’objectiu que l’Espai Jove es converteixi en el centre de les seves activitats.

> Adjudicació de la contractació de les obres del carril bicicleta. La Junta de Govern acorda adjudicar el contracte de les obres del carril bicicleta de la ciutat a l'empresa PROSEÑAL SLU, per un import de 71.656 €.

> Projecte executiu de la urbanització de la part baixa de la plaça de Sant Francesc. Primera fase de transformació de la Porta de Sant Francesc. La Junta de Govern acorda la conveniència de la intervenció a la plaça de Sant Francesc i aprova la despesa i la contractació dels serveis de redacció del projecte a la FUNDACIÓ URV, per un import de 14.999 €.

> Aprovació de la memòria i la contractació de les obres de Recuperació de nous trams del Refugi Antiaeri de la Plaça del Blat (FASE 1). La Junta de Govern acorda l'aprovació de la memòria i la necessitat de la contractació de la intervenció per recuperar nous trams del refugi antiaeri de la plaça del Blat (fase 1), i aprova la despesa i l'adjudicació de les obres a l'empresa JN MULTISERVEIS VALLS SL, per un import de 28.164 €.

> Encàrrec per a la inspecció i diagnosi de l'estat de les façanes dels immobles del Centre Històric de Valls. La Junta de Govern acorda la conveniència de Document tècnic d'inspecció i anàlisi de les façanes de més de 1000 finques del Centre Històric de la ciutat i la corresponent elaboració d'una fitxa per cada una, i aprova la despesa i la contractació de JORDI MARTÍ BALCELLS, per un import de 15.125 €.

> Asfaltat d'un tram del carrer del Tren i Francesc Gumà i Ferran. La Junta de Govern acorda la conveniència de la intervenció d'acord a l'informe realitzat i aprova la despesa i la contractació de TECNOLOGIA DE FIRMES SA, per un import de 36.244 €.

> Adeqüació zona de jocs infantils del carrer Oller i Rabassa. La Junta de Govern acorda la conveniència de la intervenció i aprova la despesa i la contractació de HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL, per un import de 14.316 €.

> Adquisició de material pel Banc de Recursos Tècnics de Salut. La Junta de Govern acorda la conveniència i aprova la despesa i la contractació del subministrament a ORTOWEB MEDICAL SL, per un import de 4.999 €.

> Pavimentació d'un tram dels camins de Vilabella i del Bosc i millora de l'evacuació de l'aigua en un punt del camí de Vallmoll. La Junta de Govern acorda la conveniència d'aquesta intervenció i aprova la despesa i la contractació d'EXCAVACIONS CARBONELL SA, per un import de 27.594 €.

> Concessió subvenció a la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. La Junta de Govern acorda atorgar la subvenció de 7.000 € com a subvenció nominativa a la Coordinadora de Colles Castellers de Catalunya pel funcionament ordinari i contribuir a la promoció i difusió del patrimoni cultural immaterial, especialment del fet casteller.

> Subvenció a l'Institut d'Estudis Vallencs per la primera fase del projecte de l'Espai Gerhard. La Junta de Govern acorda atorgar la subvenció de 50.000 € com a subvenció nominativa a l'Institut d'Estudis Vallencs per al finançament de l'execució de l'adequació de la Capella de Sant Roc com a Espai Gerhard, realitzada entre l'1 de març de 2020 i el 10 d'octubre de 2021, fins a un màxim del 50% del cost de l'actuació.

> Aprovació subvenció plurianual a la Fundació Festes Decennals. La Junta de Govern acorda aprovar l'aportació corresponent a l'any 2021 a la Fundació Festes Decennals de la Mare de Déu de Candela de Valls per import de 100.000 € per l'organització dels actes de les properes Festes Decennals.

> Aprovació de la concessió d'una subvenció a favor de la Federació d'Associacions de Veïns de Valls i Pedanies. La Junta de Govern acorda atorgar una subvenció per import de 3.000 € a la Federació d'Associacions de Veïns de Valls i Pedanies, destinada a la realització d'activitats fetes per l'associació l'any 2020 per tal de donar suport a les iniciatives cultural i socials de les entitats veïnals en temes d'interès general per a llurs barris i fomentar la participació de la ciutadania.

VALLS · 5 DE GENER DE 2022