Tercer any consecutiu d'incentius ambientals. S’obre el període per sol·licitar els incentius ambientals amb descomptes del 20 al 50% a la taxa de residus

Tercer any consecutiu d'incentius ambientals. S’obre el període per sol·licitar els incentius ambientals amb descomptes del 20 al 50% a la taxa de residus

> Les sol·licituds per acollir-s'hi es poden presentar entre l'1 i el 28 de febrer 

> Davant la situació sanitària actual, es prioritza fer aquestes peticions via telemàtica amb l’aplicació mòbil o bé a través de la Seu Electrònica municipal

> El 2021, primer any d'aplicació dels incentius, 1.245 famílies van aconseguir descomptes en el rebut i la recollida selectiva es va situar en un màxim històric del 47,5% d'índex de recollida selectiva

Per tercer any consecutiu, l'Ajuntament de Valls aplicarà incentius ambientals a la taxa de recollida de residus, en una mesura que incorpora descomptes d'entre el 20 i el 50% a la població que realitzi adequadament la separació de les escombraries a casa. D'aquesta manera, aquest 2022 es consoliden els incentius després que el 2021 s'assolís el màxim històric de recollida selectiva a Valls, amb un 47,5% d'índex de recollida selectiva i amb 1.245 famílies participants al programa.

Les sol·licituds per als descomptes de 2022 es poden presentar entre l'1 i el 28 de febrer. Davant la situació sanitària actual per la Covid-19, es prioritza realitzar les sol·licituds via telemàtica i per aquest motiu, per tal d'ampliar els canals online, l'Ajuntament posa en servei per segon any una aplicació mòbil que servirà per demanar els incentius a la taxa de residus. L'App “Tramit” desenvolupada per la start-up “Tramit Smart App” va entrar en funcionament de manera pionera l’any passat a Valls com una nova eina que permet efectuar tràmits amb l'administració d'una manera senzilla i segura.

Així, entre l'1 i el 28 de febrer, amb l'App es podrà efectuar de manera molt intuïtiva, còmodament des del mateix mòbil i en qualsevol moment tot el tràmit per sol·licitar els descomptes de la taxa d'escombraries i presentar-lo automàticament a l'Ajuntament. La ciutadania pot tramitar-ho tot des de l'App, des d'introduir les seves dades personals, penjar les fotografies amb els cubells de selectiva que acrediten que recicla a casa i firmar la sol·licitud de manera segura via IdCat Mòbil de la Generalitat.

A més de la nova App, el tràmit també es pot realitzar entre l'1 i el 28 de febrer a través de la Seu Electrònica ( amb totes les garanties de seguretat en la tramitació. D'altra banda, tot i que es prioritzen els canals telemàtics davant la situació de pandèmia i també per evitar cues al ciutadà, el tràmit també es podrà efectuar de manera presencial, sol·licitant cita prèvia des de la web municipal https://citaprevia.valls.cat on s'ha d'especificar que es vol demanar hora per tramitar la reducció de la taxa de residus.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE INCENTIUS AMBIENTALS 

Bons resultats en el primer any dels incentius ambientals

El nou període per sol·licitar els incentius ambientals que s'obre durant aquest mes de febrer arriba després del balanç del tot positiu del 2021, segon any d'aplicació de la mesura. Així, l'any passat Valls va recollir de forma selectiva el47,5% dels residus, el que representa tot un màxim històric i un increment del 4%. A més, s'ha aconseguit reduir en un 2’5 % la fracció resta (que es porta a incinerar i que, per tant, no es recicla) .

La millora de la recollida selectiva s'ha produït principalment en la fracció orgànica, que creix un 1,7%, i també a la Deixalleria municipal (Punt verd) , que va créixer l'any 2021 en un 11,3%. Altres fraccions com el paper/cartró, els envasos lleugers o els envasos de vidre es queden estancades.

D'aquesta manera, se segueix avançant per tal d’assolir els objectius d'aquests incentius ambientals pel que fa a la prevenció de la producció global de residus i el foment de la recollida selectiva. En aquest sentit, es vol conscienciar la població sobre la necessitat de reduir el volum de deixalles, augmentar els índexs de recollida selectiva i minimitzar la incineració de residus, tot premiant amb descomptes a la taxa els ciutadans que separen els residus a casa i contribueixen a aconseguir una ciutat ambientalment més sostenible.

Des de l'Ajuntament es destaca la necessitat de reduir el volum de residus que es produeixen i a la vegada ampliar el nivell de recollida selectiva fins assolir com a mínim el 55%, objectiu que la normativa europea fixa per a l’any 2025. A més, el consistori ressalta que no tan sols ha de créixer en quantitat la recollida selectiva sinó que ho ha de fer també en qualitat. Per això, s'intensificaran durant l'any les campanyes informatives per fomentar que als contenidors d'envasos lleugers, orgànica, paper/cartró i vidre s'hi llencin només els residus corresponents.

Tipus d’incentius

Els descomptes a la taxa de residus tenen diferents modalitats. En concret, per als propietaris d’habitatges o masies en sòl rústic s’estableixen tres nivells, amb incentius ambientals diferents segons el grau amb que es realitzi la recollida selectiva. Així, per realitzar a casa la selectiva de les fraccions d’orgànica, paper-cartró, envasos lleugers, vidre, i resta s’estableix un incentiu ambiental de Nivell 1 amb una taxa de 103,20 euros, amb una reducció del 20%. En el Nivell 2 es contempla que, a més de realitzar la selectiva de les cinc fraccions, s’utilitzi de manera freqüent el Punt Net de Valls (la deixalleria municipal), amb una taxa de 77,40 euros, amb un 40% de descompte. Per últim, per als que compleixin els requisits del nivells 1 i 2, s’estableix a més el Nivell 3 en el cas que es faci autocompostatge de l’orgànica (restes de cuina i jardí), amb una taxa de 64,50 euros, el que representa reduir el rebut de la brossa a la meitat.

Procediment per acollir-se als nous incentius ambientals

Per poder acollir-se a les tarifes d’incentius ambientals de Nivell 1, 2 i 3 cal formalitzar la sol·licitud entre l’1 i el 28 de febrer. Amb la instància, el ciutadà fa una declaració de responsabilitat que en aquell domicili es fa la recollida selectiva, justificant-t’ho amb fotografies de l’espai de casa seva on té els cubells per a les fraccions orgànica, paper-cartró, envasos lleugers,vidre i resta. A més, amb la formalització, s’autoritza també que l’Ajuntament pugui realitzar inspeccions a casa del sol·licitant, en un controls que seran aleatoris entre tots els que ho demanin. 

Com a novetat per als ciutadans que sol·licitin el Nivell 2 per ús freqüent de la deixalleria, aquest 2022 ja no serà necessari aportar els certificats en paper de les aportacions fetes, ja que l’ajuntament disposa d’aquesta informació en format digital als seus servidors.

Pel que fa al Nivell 3, adreçat als ciutadans que realitzin autocompostatge de l’orgànica, caldrà aportar imatges del compostador en funcionament.

Incentius ambientals per a comerços, bars i restaurants

Els incentius a la taxa d’escombraries no es limiten a la taxa domiciliària, sinó que s’estenen a altres apartats. Així, en el cas del comerç al detall del sector de l'alimentació o també bars i restaurants que generin residus de matèria orgànica, s’introdueix un incentiu ambiental amb una reducció del 30% per als que participen en un sistema de prevenció del malbaratament alimentari. Així, si el comerç aporta un conveni en el que dona excedents alimentaris a entitats de caràcter social, la taxa també serà un 30% més baixa.

VALLS · 27 DE GENER DE 2022