L’Ajuntament de Valls amplia el servei GeoValls incorporant el geoportal urbanístic POUM

L’Ajuntament de Valls amplia el servei GeoValls incorporant el geoportal urbanístic POUM

 

220210POUM

L’Ajuntament ha incorporat al geoportal web un nou visor. Aquest nou servei que s’ha activat és el Geoportal Urbanístic - POUM (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Valls). El nou geoportal inclou tota la informació del POUM que va ser publicada a l'agost de 2021 al DOCG amb l’acord de conformitat de la Comissió del Territori de Catalunya del text refós del POUM de Valls.

Aquest visor està dissenyat amb tecnologia GIS (Sistemes d'Informació Geogràfica) i queda inclòs en l'eina corporativa de gestió d'informació geogràfica. El visor està concebut perquè es pugui consultar des de l'ordinador, el mòbil o una tauleta de forma senzilla i efectiva, amb moviments intuïtius. S'ha dissenyat pensant que sigui consultable per tothom, no exclusivament per a tècnics, sinó a la mà de tota la ciutadania. El servei facilitarà la feina dels tècnics municipals i fomentarà l'autogestió per part de particulars i professionals que cerquin informació sobre el planejament municipal.

El POUM determina les línies bàsiques de desenvolupament del municipi per un període aproximat de 20 anys. En aquest sentit, estableix les directrius en àmbits urbanístics, de creació de sòl residencial i industrial, mobilitat i infraestructures, equipaments i protecció del patrimoni arquitectònic, paisatgístic i ambiental.

Aquest visor recull la informació més rellevant elaborada en el POUM de Valls com és la cartografia de planejament, el patrimoni i components de qualificació ambiental, així com tota la normativa associada. També incorpora el Catàleg de béns a protegir del municipi i el Catàleg de masies i cases rurals.

Per altra banda, l’eina també permet elaborar fitxes d'informació urbanística i patrimonial i descàrrega de la normativa associada. El servei dóna la possibilitat de sobreposar el planejament/patrimoni amb diverses bases cartogràfiques, com mapes topogràfics, fotografies aèries o bé cartografia cadastral. Així com també consultar les dades cadastrals i disposar de connectivitat a xarxes socials.

Al maig de l’any passat l’Ajuntament va posar en servei la nova versió del mapa web de Valls, un geoportal que es pot consultar a través del portal municipal valls.cat. El portal GeoValls s’emmarca en l’estratègia de transformació digital i obertura de dades i és un servei públic, avançat i online que permet a la ciutadania accedir a 67 capes amb més de 13.000 dades que es poden visualitzar geolocalitzades en un mapa. Amb aquest visor finalitza l'abast del projecte dissenyat de desplegament del Sistema d'Informació Geogràfica, iniciat al 2015 i que incorpora: Intranet de treballador públic, Visor web GeoValls d'informació d'interès i aquest visor presentat actualment. 

 

VALLS · 10 DE FEBRER DE 2022