Vallsjove vol escoltar els i les joves per la redacció del nou pla local de joventut

Vallsjove vol escoltar els i les joves per la redacció del nou pla local de joventut

> La Regidoria fa una crida a qui tingui entre 18 i 29 anys a participar d’una enquesta telemàtica i de la futura jornada de participació

L’equip tècnic del servei municipal de joventut (VallsJove) ha iniciat els treballs de redacció del nou Pla Local de Joventut de Valls amb l’horitzó 2022-2026. El darrer pla va finalitzar la seva vigència el 2021, del qual s’ha donat compliment al 75% de les accions que s’hi contemplaven (de 42 en total).

El servei de joventut, servei responsable d'implementar el Pla, ha obert en els darrers anys noves línies de treball i accions com les ajudes al lloguer jove, incrementar les subvencions a les entitats, ampliar les activitats destinades al col·lectiu de joves, com el projecte Veus del Barri, realitzar camps de treball al municipi, o facilitar bucs d’assaig musical a les bandes locals. Al llarg dels últims quatre anys, el servei ha crescut en pressupost i recursos, la qual cosa ha permès una major aproximació als joves, articular nous espais de treball amb entitats juvenils i desenvolupar noves línies d'actuació en el projecte emancipador dels i les joves amb altres serveis i regidories de l'Ajuntament de Valls. 

El Pla Local de Joventut és l’eina de planificació estratègica de les polítiques de joventut de la ciutat d’acord les necessitats existents (diagnosi) i els recursos disponibles per als propers anys. D’entre els objectius del futur Pla destaquen millorar la qualitat de vida de les persones joves de la ciutat, oferir-los uns serveis de proximitat i qualitat que els acompanyin al llarg del seu procés de desenvolupament personal, i donar-los suport en la construcció del seu projecte de vida amb la implementació de recursos i d’accions que n’afavoreixin el protagonisme i la implicació dels i les joves de la ciutat.

A partir de la diagnosi de la realitat de Valls, de la participació de joves i entitats i, d'avaluar les accions i les polítiques desenvolupades en aquest àmbit durant els darrers anys, es definiran les línies de treball que s'agruparan en diferents grans eixos.

El present Pla s'estructurarà en dos grans blocs. D’una banda, una diagnosi de la realitat juvenil al màxim d’acurada (que permeti conèixer les característiques estructurals i les condicions de vida dels i les joves de Valls, així com les seves preferències), juntament amb una avaluació i un recull de les polítiques i recursos juvenils de la ciutat. Per aquest motiu s’utilitzaran tècniques de recerca de caire qualitatiu (grups de debat i de treball, enquestes online...). A través d’aquests grups de treball es pretén que tan els/les joves com els diferents agents convocats donin la seva visió sobre la realitat dels/les joves de la ciutat. De l’altra, en un segon bloc del Pla es plantejaran uns objectius i línies d’accions concretes, tot recollint les necessitats i propostes expressades pels i les joves. 

 

El Pla doncs pretén donar resposta als interessos, preocupacions, preferències, motivacions i inquietuds dels joves de Valls, per aquest motiu es preveuen diferents canals i mecanismes de participació, d’entre els quals destaca una enquesta telemàtica que es posarà en marxa aquest mateix dimecres  o una jornada de treball amb els agents de la Coordinadora de Joves de Valls el proper dissabte. L’objectiu és el de realitzar una diagnosi acurada de la situació del jovent al municipi, a més de poder escoltar què pensen sobre temes diversos com el gènere i desigualtats, salut, habitatge, medi ambient i sostenibilitat, educació, participació juvenil, cultura, treball, transformació digital i cohesió social. 

Els canals de participació amb els i les joves, també serviran per parlar sobre el pla d’usos del futur Espai Jove de la ciutat, un equipament que buscarà potenciar l'arrelament al territori dels i les joves, i que els doni eines per a facilitar el procés d’emancipar-se i de desenvolupament personal. D’altra banda, també hi ha la previsió de realitzar altres processos participatius, com ara una jornada de treball amb joves, a títol individual, al llarg del mes de març. 

 

Una crida a la participació

 

Com no podia ser d’una altra manera, la Regidoria de Joventut fa una crida als i les joves per tal de participar en l’enquesta telemàtica. També es pot participar de forma presencial. En aquest cas només caldrà apropar-se a l’oficina de Valls Jove ubicada al segon pis de la Biblioteca Comarcal Carles Cardó al carrer Sant Pere, núm. 2 i se’ls facilitaran exemplars impresos. 

Cal destacar que, per incentivar la participació juvenil en cadascun d’aquests processos participatius, s’engegaran diferents sortejos gràcies a la col·laboració d’empreses i institucions vallenques com la sala de festes Red Star, JCA Cinema, La Circoteca de Cia. Passabarret, Xarxa de Cultura de Valls o el Patronat Municipal d’Esports de Valls, entre d’altres.

 

Instrument de treball flexible i obert

El futur Pla Local serà un instrument obert de treball, que servirà de guia, però suficientment flexible per adaptar-se als canvis i incorporar noves demandes que puguin sorgir en els propers anys. La regidora de Joventut, Laia Castells, ha manifestat en aquest sentit que el pla no serà un punt i final, sinó el punt de partida d'allò que ha d'esdevenir en els propers anys, la consecució de propostes, objectiu i el desenvolupament de programes que donaran forma i contingut al servei de joventut Valls Jove. 

L'elaboració del nou Pla Local de Joventut de la ciutat, juntament amb l’obertura d’un nou Espai Jove, brinda una nova oportunitat per créixer com a servei, amb una mirada renovada i actualitzada de la joventut vallenca, per aproximar-se al col·lectiu de joves (divers i plural) i continuar treballant transversalment amb els diferents serveis i departaments de l'administració pública. 

VALLS · 2 DE MARÇ DE 2022