Les Festes Decennals de Valls quadren els comptes i tanquen el balanç econòmic sense dèficit

Les Festes Decennals de Valls quadren els comptes i tanquen el balanç econòmic sense dèficit

L’organització ha aconseguit equilibrar el pressupost tot i haver de destinar 60.000 euros més del previst a mesures per la contenció de la sisena onada de la pandèmia

La liquidació provisional de les festes se situa en 3.280.000 euros

L’augment de despeses per mesures Covid s’ha compensat gràcies sobretot a l’increment d’ingressos previstos a través de l’esponsorització d’empreses

Els recursos externs, amb les subvencions de la Diputació i la Generalitat, els patrocinis i els ingressos per entrades, han representat el 54,3% del pressupost

 

220316catalaroca

 

Les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela de Valls han tancat el balanç econòmic sense dèficit. El resultat econòmic provisional situa el pressupost en 3.280.000 euros, només un 2,3% més del previst inicialment, en un increment que s’ha pogut compensar gràcies als majors ingressos obtinguts principalment a través de l’esponsorització d’empreses i un lleuger augment també en el taquillatge dels espectacles.

El balanç d’ingressos i despeses sense desviament és especialment significatiu si es té en compte que el mes de gener, a pocs dies de les festes, l'organització va haver d'incrementar en 60.000 euros sobre el previst el dispositiu i les mesures de salut a causa de la sisena onada de la pandèmia i, a la vegada, fer front a les restriccions d'aforament en els espectacles culturals, d'acord amb la normativa de seguretat i salut vigent durant les Decennals per la Covid-19. En aquest sentit, la reducció del 100 al 70% d’aforament va fer necessari ampliar el número de funcions d’alguns dels espectacles del Teatre Principal per tal de reubicar els espectadors que havien adquirit entrades.

En el capítol d'ingressos, les Decennals s'han finançat en un 54,3% amb recursos externs, en concret amb patrocinis privats (632.150 euros), així com a través de les subvencions de la Diputació de Tarragona (300.884 euros) i el Departament de Cultura de la Generalitat (300.000 euros), junt amb els ingressos per taquillatge i altres serveis (546.965 euros). Els majors ingressos en positiu que han permès equilibrar els comptes procedeixen principalment de l'augment dels patrocinis d’empreses privades, un 11,6% més respecte el previst inicialment. D'aquesta manera, s'ha aconseguit mantenir la sostenibilitat econòmica de les Decennals d'acord amb l'aportació que l'Ajuntament preveia d'entrada d’1.500.000 euros, menys de la meitat (45,7%) del pressupost de les Decennals, una suma que és fruit de l’estalvi durant 10 anys d’anar dotant fons, iniciat l’any 2012, amb una aportació anual de 100.000€ per fer possible les festes.

En aquest sentit, un cop s'han tancat de manera provisional les xifres econòmiques de les festes, el proper ple de l'Ajuntament podrà portar ja a aprovació les aportacions a la Fundació de les Decennals d'acord amb el que ja estava programat per aquest 2022. En concret, per aquest any s'aplicaran 300.000 euros del romanent de tresoreria positiu de les finances municipals junt amb els 200.000 euros ja inclosos en el pressupost municipal en el present exercici, xifres que completen la part que es correspon a l'aportació de l'Ajuntament a les Decennals que, a diferència de l’edició anterior, s’ha reparatit al llarg de tota la dècada enlloc d’un sol exercici.

En el capítol de despeses, destaca la contenció econòmica amb la que s'han organitzat les Decennals per part de les diferents comissions participatives de les festes, mantenint de forma generalitzada i reduint en alguns casos els pressupostos assignats d'entrada. Només s'han enregistrat increments en els epígrafs vinculats als dispositius de seguretat i salut davant la sisena onada de la pandèmia.

 

VALLS · 17 DE MARÇ DEL 2022