El projecte de reutilització de materials a la deixalleria compleix 10 anys i amplia serveis

El projecte de reutilització de materials a la deixalleria compleix 10 anys i amplia serveis

> S’obren noves línies i s’introdueixen millores en les condicions d’emmagatzematge a l’equipament

> Es crea «l’Espai R» que inclou tant el banc de materials reutilitzables com una àrea de reparació

220329EspaiR

Enguany es compleixen 10 anys des que la deixalleria municipal de Valls va introduir, a través del projecte «Mobles Solidaris», el concepte de reutilització de materials. La iniciativa ha permès destinar a persones i famílies vulnerables derivades a través de Càritas, la Taulada, Creu Roja i els Serveis Socials municipals aquells materials que arriben a la deixalleria però que són fàcilment recuperables, sense necessitat de reparació. Com a novetat d’aquest any 2022, l’Associació Egueiro s’incorpora al llistat d’entitats que participen en aquest projecte, de tal manera que els seus usuaris també podran sol·licitar els materials reutilitzables en cas que els necessitin.

El projecte té un doble vessant: en primer lloc social i econòmic, ja que permet recuperar recursos per a persones en situació de vulnerabilitat i, a la vegada, té també un objectiu ambiental, ja que permet reduir la quantitat de residus que són incinerats. El projecte està plenament consolidat i, durant els 2020 i 2021, s’han realitzat diverses millores a la deixalleria per tal de potenciar aquesta via. Així, s’ha millorat l’espai per aconseguir unes millors condicions d’emmagatzematge amb la instal·lació d’un tancament que facilita la neteja i la seguretat.

D’altra banda s’ha redissenyat la imatge per tal de crear l’«Espai R», que inclou el «Banc de Materials Reutilitzables» i l’«Espai Repara». Amb aquesta nova imatge es vol donar un sentit més ampli del servei, no exclusivament centrat en finalitats socials, per englobar també la reutilització i la reparació amb finalitats ambientals. 

En aquest sentit, s’han creat noves vies per a la reutilització. Així, si fins ara només s’aprofitaven materials que no necessitaven reparació, actualment també es reparen. En primer lloc, es realitza la reparació de determinats objectes que es van seleccionant  al petit magatzem de l’Espai Repara . Per dur-ho a terme s’ha signat un conveni amb l’Associació Egueiro que realitza treballs de reparació, per exemple, de fusteria, metall o pintura, entre d’altres. Una segona línia és la reparació d’aparells elèctrics i electrònics, bàsicament electrodomèstics que són reparats a través d’un gestor de residus especialitzat.

Per últim, aquells objectes que al cap d’un temps no han tingut sortida a través del projecte «Mobles Solidaris» són oferts a la població general a través de la Recicleria Digital, una comunitat que a través de Telegram que compta actualment amb més de 500 usuaris. Qualsevol persona interessada pot afegir-s’hi mitjançant l’enllaç https://t.me/larecicleriadigital

A més, entre els  avantatges, cal destacar que tots els usuaris que portin materials reutilitzables  a la deixalleria també comptabilitzen com a aportacions i es poden beneficar així dels descomptes a la taxa de residus.                                                                                    

 

Els resultats del projecte

En aquests 10 anys de reutilització de materials a la deixalleria s’ha aconseguit reaprofitar  1.300 objectes, el que representa un pes estimat d’11.000 Kg. El 75% en pes dels materials recuperats són mobles diversos (taules i cadires, armaris, calaixeres, llits, ..). Tot i així, la major quantitat d’objectes recuperats corresponen a altres tipologies que tenen un pes menor: 325 objectes de la llar (vaixelles, llibres...), 300 jocs i joguines, 150 objectes de puericultura (cadires de seguretat, bressols, cotxets, banyeres...) i 70 aparells elèctrics. Aquest materials han sigut destinats a un total de 883 usuaris, tant persones procedents d’entitats socials com usuaris de la Recicleria Digital.

   

VALLS · 22 DE MARÇ DE 2022