S’inicien les obres a la muralla de Sant Antoni, el primer gran projecte de recuperació de les muralles medievals de la ciutat

S’inicien les obres a la muralla de Sant Antoni, el primer gran projecte de recuperació de les muralles medievals de la ciutat

> Es preveu que el 2023 finalitzi el projecte de consolidació i reinterpretació d’aquest tram de muralla a tocar del Portal Nou

> Les obres compten amb finançament municipal i també de la línia de subvencions de l’1,5% Cultural

Les obres de recuperació de l’antiga muralla de Sant Antoni s’han iniciat aquest mes de març, uns treballs de consolidació, reinterpretació i urbanització de tot l’espai que es preveu finalitzar l’any 2023. L’execució del projecte, adjudicat per 482.000 euros IVA inclòs a l’empresa Rècop Restauracions Arquitectòniques i amb finançament a través de la línia de subvencions de l’1,5% Cultural del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, representa la primera gran obra en el projecte de ciutat per a la progressiva la recuperació de les antigues muralles medievals de Valls, declarades en el seu conjunt Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).

El projecte suposarà la recuperació de la muralla en el seu tram inicial situat a tocar del Portal Nou i entre els carrers del Mur i de Tomàs Caylà. Els treballs inclouen les obres de consolidació d’aquest tram de l’antiga muralla del segle XIV, la seva reinterpretació històrica, així com la urbanització del solar. Aquesta tram destaca tan per la seva singularitat com per la seva situació, en una de les principals entrades de la ciutat i també del Barri Antic, a tocar a més de l’entorn de l’església de Sant Joan, declarat també BCIN. 

220406Muralla2

Així, el projecte a la muralla de Sant Antoni contempla, a més de la recuperació de les restes (uns 615 m2 de restauració de paraments), la urbanització d’aquesta zona, actualment sense ús, generant un nou espai públic enjardinat i accessible a la ciutadana que es convertirà en un punt de trobada amb vistes a la muralla. 

D’aquesta manera, l’àmbit, d’uns 700 m2 de superfície de planta, s’urbanitzarà amb plataformes que salvant el desnivell formaran bancs i esglaons per passar a ser un espai obert, enjardinat i amb arbres. A la part superior del parament est es construirà un coronament que reproduirà l’esgraonat que feia la muralla i que es pot veure en el seu basament. En alguns punts, aquest coronament es transformarà també en un banc corregut perquè, des del carrer del Mur, el visitant pugui gaudir de vistes sobre el nou espai urbà i la muralla medieval des d’una nova perspectiva. Per damunt d’aquest coronament, es disposarà d’una barrera de protecció construïda amb platines d’acer pintat que permetrà la visió sobre l’espai i, a més, recordaran la imatge i alçada del que era el recinte emmurallat. 

Les obres inclouen també la consolidació de les parts més degradades de la muralla i la seva restauració. A la resta de parets i paraments contemporanis que es conservaran se’ls hi aplicarà una pàtina cromàtica de color neutre per tal que el visitant pugui identificar amb facilitat quines parts es corresponen a restes de la muralla i quines a construccions posteriors. També es deixarà vist i sanejat el mur de contenció de l’antic cementiri de Valls del segle XVI, de tal manera que la junta entre aquesta paret i la torre medieval es deixarà marcada per diferenciar les dues èpoques constructives.

A més, s’ha previst la instal·lació de plafons informatius per permetre al visitant identificar les restes i conèixer la història d’aquest tram de la muralla medieval, en especial en àmbits com els de les antigues torres o el fossat, entre d’altres. Els treballs arqueològics previs realitzats per l’Ajuntament van permetre localitzar noves restes de la muralla, entre elles el descobriment del Mur Vell del segle XIII del que, tot i que els historiadors intuïen el seu recorregut, fins ara no se n’havia trobat cap vestigi. 

En concret, els treballs de prospecció arqueològica van posar al descobert l’estructura d’un arc i altres materials de paret de muralla del XIII que es correspondrien a l’anomenat portal de la Font dels Clergues, del que se’n tenen molt poques referències històriques documentades. En el mateix parament s’hi troben les restes de la torre sobirana de Valls del segle XIV, la torre més alta de les 32 que formaven part de la muralla de Valls, que va aprofitar l’estructura del segle XIII. A més, es van localitzar també altres restes de l’estructura defensiva, com un tram del fossat, i un antic paviment de còdols del segle XVIII. Les obres de recuperació d’aquest espai han estat adjudicades a Rècop Restauracions Arquitectòniques, empresa amb més de 25 anys d’experiència especialitzada en la conservació, restauració i rehabilitació del patrimoni. 

220406Muralla

VALLS · 6 D’ABRIL DE 2022