L’Oficina Local d’Habitatge de Valls recupera els nivells d’activitat prepandèmia i augmenta usuaris atesos, ajuts i expedients tramitats

L’Oficina Local d’Habitatge de Valls recupera els nivells d’activitat prepandèmia i augmenta usuaris atesos, ajuts i expedients tramitats

L’any 2021 es van concedir més de 500.000 euros en ajuts públics d’habitatge

>Dossier Memòria Habitatge

L’Oficina Local d’Habitatge (OLH) de Valls ha recuperat la major part dels indicadors prepandèmia amb un increment d’activitat generalitzat que ja es va notar l’any 2021, tot i els efectes encara de les diverses onades de la Covid-19. La memòria d’activitats de l’OLH corresponent a l’exercici 2021 destaca ja per l’increment d’usuaris atesos fins a les 5.493 persones, gairebé el doble que el 2020 però fins i tot també un 17,6% més que el 2019.

Els expedients tramitats per ajuts al lloguer s’han mantingut tots aquests anys amb un increment sostingut, fins assolir els 411 l’any 2021, la xifra més alta en la història dels serveis municipals d’habitatge. Tot i que el nombre de persones ateses per sol·licitud de pisos encara és inferior als d’abans de la pandèmia, poc a poc s’estan recuperant els indicadors. Així, l’any 2021 es van atendre 123 sol·licituds de pisos, es van supervisar 117 contractes i se’n van realitzar 36 de nous.

El 2021 es va gestionar la concessió d’ajuts per un import de 514.914 euros, un 4,9% més que el 2019. Entre les subvencions, s’han atorgat 493.000 euros per a pagar el lloguer a través dels diversos programes que compten amb finançament de la Generalitat. L’Ajuntament ha concedit 53 subvencions a propietaris que tenen el seu pis a l’OLH per un import de 12.279 euros i 14 ajuts al pagament de lloguer per un import de 7.413.

A través de les polítiques municipals d’habitatge s’ha pogut continuar mantenint la renda mitjana de lloguer mensual a preus inferiors sota mercat, afavorint així l’accés de la població a pisos a preus més assequibles, incidint de forma especialen aquells col·lectius amb dificultats per trobar habitatge com son els joves, les famílies en situacions de dificultats econòmiques i la gent gran. En concret, el preu mitjà dels habitatges llogats a través de l’OLH es va situar el 2021 en 304 euros al mes, un 26% per sota a la mitjana de les rendes de lloguer del global de la ciutat de Valls. 

En l’actualitat, l’OLH gestiona 136 pisos, que els destina a lloguer pels vallencs i vallenques. Els propietaris que aporten els seus pisos a l’OLH gaudeixen d’un seguit d'avantatges com ara l’assegurança gratuïta, les bonificacions d’IBI, el suport legal per impagaments i la gestió dels mateixos i el seguiment per part dels tècnics municipals del dia a dia de la relació entre llogaters i propietaris.

L’any 2021 s’ha tancat amb la xifra més alta d’habitatges públics gestionats per l’ajuntament, 25 pisos, incloent els que són de titularitat municipal així com els cedits per l’Agència d’Habitatge de Catalunya o bé a través de Càritas. Aquests pisos es destinen a casos d’emergència i a lloguer depenent de les necessitats de cada moment.

VALLS · 18 DE MAIG DE 2022