L’Ajuntament i els seus organismes autònoms aproven un paquet de 80 places d’oferta pública d’ocupació per reduir la temporalitat del personal municipal

L’Ajuntament i els seus organismes autònoms aproven un paquet de 80 places d’oferta pública d’ocupació per reduir la temporalitat del personal municipal

> La mesura permetrà estabilitzar, entre el 2023 i el 2024, els llocs de treball coberts amb interinatges estructurals

> El 80% de les places es cobriran per sistema de selecció de concurs de mèrits

L’Ajuntament de Valls i els seus organismes autònoms han aprovat un paquet de 80 places d’oferta pública d’ocupació que permetrà reduir la temporalitat en els llocs de treball del personal municipal. La Junta de Govern de l’Ajuntament i els diferents organismes han donat llum verda a l’oferta pública per iniciar així un procés que, entre el 2023 i el 2024, permetrà estabilitzar els llocs de treball de la plantilla.

En aquest sentit, de les 80 places, 48 es corresponen al personal de l’Ajuntament de Valls, 14 al Patronat Municipal d’Esports, 13 a l’Institut Municipal de Desenvolupament Local Vallsgenera, dos a Xarxa de Cultura, dos a l’Escola Municipal de Música Robert Gerhard i una al Museu de Valls. Les places que entren en el procés d’estabilització són les de treballadores i treballadors amb contractes anteriors a l’1 de gener de 2018, d’acord amb el previst a la llei aprovada a finals de 2021 pel Congrés dels Diputats per reduir la temporalitat al conjunt de les administracions públiques de l’estat Espanyol.

D’aquesta manera, amb l’oferta pública ara aprovada, s’estabilitzaran els llocs de treball dels interinatges estructurals de l’Ajuntament per aconseguir que siguin coberts per personal de carrera o fix. El procés que ara s’inicia ha de culminar el 2024. En concret, aquest estiu es negociarà amb els representants sindicals els criteris generals que hauran de regir els processos de selecció. Cal destacar que prop del 80% de l’oferta pública d’ocupació que ara s’ha aprovat per reduir la temporalitat laboral es cobrirà mitjançant procés selectiu de concurs de mèrits lliure, mentre que la resta es regirà mitjançant procés de concurs oposició lliure.

Després de l’aprovació aquest mes de maig de l’oferta pública i la negociació en els propers mesos amb els representants sindicals dels criteris, durant l’últim trimestre de 2021 es publicaran les diferents convocatòries de processos selectiusper cobrir les places. Al llarg de l’any 2023 es realitzaran els diferents processos selectius que s’hauran de resoldre en la seva totalitat abans de 2024.

 

VALLS · 25 DE MAIG DE 2022